PRZEPISY

Nowelizacje

Wyposażenie obowiązkowe hulajnóg elektrycznych i UTO

19-10-2021 | opr. Maciej Kalisz | fot. archiwum

Pod koniec maja 2021 roku weszły w życie nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Od listopada uzupełnią je przepisy regulujące parametry techniczne i wyposażenie.

Przepisy - warunki techniczne i wyposażenie hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Wczoraj, 18 października 2021, w Dzienniku Ustaw (poz. 1877) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające warunki techniczne pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Według tej nowelizacji długość hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego nie może przekroczyć 1,4 metra, a szerokość 0,9 m. Z kolei masa własna takiej hulajnogi to maksymalnie 30 kg.

Hulajnoga elektryczna - wyposażenie obowiązkowe

Sprecyzowano także wyposażenie hulajnogi elektrycznej. Do obowiązkowych elementów należą:

1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3. z boku – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy białej lub żółtej samochodowej, widoczne po obu stronach;

4. co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;

5. w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;

6. numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację hulajnogi elektrycznej, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;

7. podpórka lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie hulajnogi elektrycznej na podłożu.

Jednocześnie dopuszcza się, aby światła pozycyjne hulajnogi elektrycznej wymienione w punktach 1 i 2 były zdemontowane, jeżeli kierujący hulajnogą elektryczną nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Z kolei światła hulajnogi elektrycznej (pkt. 1 i 2), powinny odpowiadać następującym warunkom:

• światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

• dopuszcza się migające światła pozycyjne;

• światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.

Urządzenie transportu osobistego - wyposażenia obowiązkowe

W przypadku UTO do elementów obowiązkowych należą:

1. z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;

2. z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;

3. numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację urządzenia transportu osobistego, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym.

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne urządzenia transportu osobistego, o których mowa w punkcie 1, były zdemontowane, jeżeli kierujący urządzeniem transportu osobistego nie jest obowiązany do ich używania podczas jazdy.

Ponadto wymienione w punkcie 1 światła powinny odpowiadać następującym warunkom:

• światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m;

• dopuszcza się migające światła pozycyjne;

• światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.

Nowe wymagania techniczne będą obowiązywać od 2 listopada 2021 roku.