PRZEPISY

Okresowe badania techniczne

Wyższy poziom badań technicznych poprawi BRD

30-07-2022 | oprac. redakcja | foto: archiwum

Projekt zmian w systemie nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów trafił właśnie do Sejmu. Według ustawodawcy, w tym Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury, nowe przepisy mają się przełożyć na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

Przepisy - zmiany w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów, procedurze badań i szkoleniu diagnostów

Proponowane zmiany reguluje Dyrektywa 2014/45/WE „w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep”. Określa ona zarówno minimalne obowiązki jak i możliwość zaostrzenia poszczególnych przepisów przez kraje członkowskie. W tym między innymi terminy i częstotliwość przeglądów, stosowane metody i sposoby ocen usterek, działania po wykryciu usterek, wydawania poświadczeń czy w końcu wyposażeń stacji i kompetencji diagnostów.

„Dążymy do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zmiany dostosowują polskie prawo w tym zakresie do przepisów UE”

- mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wśród najważniejszych wymieniane są:

  • wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zmiana powinna wpłynąć na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, co wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym;

  • nadzór powierzony zostanie Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów;

  • stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów, ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych;

  • za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego;

  • Zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

Projekt trafił teraz do Sejmu. Większość z nowych przepisów ma obowiązywać od początku 2023 roku.