PORADY

Eksploatacja | Płyn chłodniczy

Znaczenie płynu chłodniczego dla prawidłowej i bezawaryjnej pracy silnika

05-08-2022 | źródło: materiały prasowe Shell | foto: archiwum

Silnik będzie działać dobrze tylko wtedy, gdy będzie mieć właściwie dobrane płyny eksploatacyjne. Jednym z najważniejszych płynów tego typu jest płyn chłodniczy, który odpowiada za utrzymywanie właściwej temperatury pracy jednostki napędowej.

Porady - zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia w samochodzie

Wraz ze zmianami w konstrukcjach silników samochodowych, zmienia się też skład płynu chłodniczego. Na niekorzystne środowisko pracy silnika wpływają również mniejsze pojemności układów chłodzących jednostek napędowych, ekstremalne temperatury i podwyższone ciśnienie w układzie chłodzenia. Płyn chłodniczy, podobnie jak olej silnikowy, zaczyna swoją pracę zaraz po uruchomieniu silnika i pomaga go chronić przed korozją i uszkodzeniami, a w konsekwencji utrzymać stałą wydajność pojazdu przez cały okres jego eksploatacji.

Nowoczesne silniki umożliwiają maksymalnie wydajną pracę pojazdu. Oznacza to, że płyny eksploatacyjne są codziennie doprowadzane do granic swoich możliwości. Wysokiej jakości płyny do chłodnic Shell Coolant LongLife i Shell Coolant Extra, nie tylko spełniają, ale także przekraczają normy branżowe i specyfikacje producentów. Tym samym umożliwiają wydajną i skuteczną pracę płynów silnikowych w coraz trudniejszych warunkach. Jednocześnie zapewniają poczucie bezpieczeństwa, jakie może zaoferować tylko najwyższej jakości produkt.

Znaczenie płynu do chłodnic dla silnika samochodu

Głównym zadaniem płynu chłodniczego jest wymiana ciepła. Odbiera on do jednej trzeciej energii cieplnej wytwarzanej przez silnik. Gdyby nie to, doszłoby do przegrzania, mogącego doprowadzić do pogorszenia stanu podzespołów i oleju silnikowego, narażając auto na poważne uszkodzenia. Sprawny układ chłodniczy to również szybsze dogrzewanie silnika w chwili jego uruchomienia. Dzięki temu silnik szybciej osiąga optymalną temperaturę, co ogranicza zużycie paliwa. Stosowanie technologii dodatków organicznych (OAT) w płynie chłodniczym Shell sprawia, że silnik samochodu jest sprawny dłużej i rzadziej wymaga naprawy.

Płyn chłodniczy jest odpowiedzialny również za ochronę układu chłodzenia przed uszkodzeniami powodowanymi przez korozję, odkładaniem się kamienia i osadów. Pod wpływem wysokiej temperatury, ciśnienia i cieczy chłodzącej pozbawionej pakietu dodatków, elementy układu mogą szybko skorodować do niebezpiecznego poziomu.

"Płyny do chłodnic Shell Coolant pomagają wydłużyć żywotność pompy wody, zapobiegając wżerom powodowanym kawitacją, starzeniem się uszczelek. Inhibitory korozji, zabezpieczając tylko miejsca, gdzie już ona jest lub te, w których tworzą się jej ogniska. Dzięki temu ubywają one znacznie wolniej niż w przypadku konwencjonalnych płynów chłodniczych. Ta ochrona wykracza poza standardowe normy branżowe. Jednocześnie, dzięki wysokiemu poziomowi inhibitorów spowalniających proces korozji i wydłużających czas eksploatacji, płyn chłodniczy OAT firmy Shell zachowuje swoje właściwości ochronne przez cały okres użytkowania zalecany przez producentów pojazdów i obniża koszty"

- mówi Cezary Wyszecki, Doradca Techniczny w dziale Sprzedaży Dystrybucyjnej środków smarnych w Shell Polska.

Porady - płyn do układu chłodzenia w samochodzie -  gotowy czy koncentrat?

Płyny chłodnicze najczęściej występują w dwóch podstawowych wariantach – jako koncentraty i roztwory gotowe do użycia. Ponieważ koncentraty muszą być przed użyciem rozcieńczone wodą, istnieje ryzyko, że wysoka zawartość minerałów w twardej wodzie spowoduje tworzenie się osadów kamienia wewnątrz silnika, co ogranicza przekazywanie ciepła i przyczynia się do korozji. Aby temu przeciwdziałać, koncentrat Shell Coolant LongLife jest kompatybilny z twardą wodą do 500 ppm, co zmniejsza prawdopodobieństwo tworzenia się osadów. Oznaczenie twardości wody wymaga posiadania co najmniej paska do oznaczenia stopnia twardości. Dlatego warto pamiętać, że użycie wody demineralizowanej czy destylowanej będzie najbezpieczniejsze dla układu i silnika oraz najtańsze dla użytkownika.

Płyn do chłodnic również trzeba wymieniać

Choć wielu kierowców o tym zapomina, zalecane jest sprawdzanie poziomu i stanu płynu chłodniczego co najmniej dwa razy w roku – latem i zimą. Płyn w układzie chłodzenia musi być wymieniony co trzy lata lub po przejechaniu 100 000 kilometrów, jeśli zastosowano najtańszy płyn chłodniczy. Jeśli natomiast używany jest płyn w technologii OAT, należy go wymienić co pięć lat lub po przejechaniu 250 000 kilometrów. Warto pamiętać, że niskiej jakości płyn chłodniczy stosowany przez dłuższy czas może narazić układ na przegrzanie silnika, wystąpienie korozji, osadów i ograniczenie przepływu cieczy. Może to doprowadzić do awarii silnika, w skrajnym przypadku nawet do zatarcia, a tym samym pojawienia się nieplanowanych, znaczących kosztów.

Co ważne, mieszanie różnych płynów chłodniczych może zmniejszać właściwości antykorozyjne i zdolność do zapobiegania występowaniu osadów płynu chłodzącego. Należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi pojazdu, czy został wybrany odpowiedni płyn chłodzący.