POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Zdarzenia na drodze | Numer Alarmowy 112

112 - ten numer ratuje życie

12.02.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

11 lutego to Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji w Warszawie organizowany jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych.

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Data tego święta nie została wybrana przypadkowo, bo zapis 11.2 nawiązuje do numeru alarmowego. Wprowadzono go na terenie Unii Europejskiej w 1991 roku, jako zintegrowany kontakt ze służbami ratunkowymi. Po nawiązaniu kontaktu operator centrum, na podstawie uzyskanych informacji, podejmuje decyzję o wysłaniu na miejsce zdarzenia odpowiednich załóg - pogotowia, policji i straży pożarnej.

Numer 112 w Polsce - kilka statystyk z 2023

Obecnie w Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego, po jednym w każdym województwie i jedno dla Warszawy. W 2023 roku operatorzy odebrali ponad 22 miliony zgłoszeń, z których tylko 60 procent było zasadnych. Najczęściej dotyczyły zdarzeń na drodze, zakłócania porządku publicznego, złego samopoczucia oraz interwencji domowych. Do niemal połowy z nich dysponowani byli funkcjonariusze policji, a do około 40 proc. ratownicy medyczni. Najwięcej połączeń na numer 112 pochodziło ze Śląska, Mazowsza i Wielkopolskich.

Przy liczbie 1,2 operatorów średnia na zmianie dziennej wynosiła 144 połączeń, zaś na nocnej 89 połączeń. W miesiącu to około 1,3 zgłoszeń, ale w tych statystykach widoczny jest wzrost rejestracji w okresie czerwiec - sierpień. W przedziale dobowym były to godziny pomiędzy 10 a 21, zaś dziennym były to piątki i soboty.

Czas podjęcia „słuchawki” wynosi około 3-4 sekund, ale kilka kolejnych zajmuje obligatoryjna zapowiedź odtwarzana z automatu. Średni czas rozmowy wynosi 139 sekund.

Centra Powiadamiania Ratunkowego przyjmują zgłoszenia także z systemów eCall (automatyczne powiadomienie o wypadku drogowym). Ich rosnąca co roku liczba ma odzwierciedlenie w rejestracjach nowych samochodów. W 2023 roku zarejestrowano ich ponad 23 tysiące, to jest o 38 proc. więcej niż w 2022. W tym przypadku najwięcej zgłoszeń wpłynęło w listopadzie, październiku i grudniu. Najczęściej zgłoszenia podejmowały CPR w Radomiu (Mazowsze) i Poznaniu.

Zarejestrowano również 1,8 zgłoszeń przez mobilną aplikację Alarm112.

Konkurs dla dzieci i nagrody dla operatorów

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE | konkurs dla dzieci - 112 - ten numer ratuje życie

Obchodom Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 towarzyszy szereg działań promujących nie tylko ideę powstania, ale także zasady korzystania z niego. Jednym z takich przykładów jest konkurs „112 - ten numer ratuje życie” dla uczniów warszawskich szkół podstawowych.

W tym roku odbył się po raz czwarty, tym razem zamiast prac plastycznych zaproponowano napisanie krótkiej formy literackiej. Oceniano je w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów z klas IV-VI i VII-VIII. Laureatami zostały - odpowiednio - Karolina Korycka ze Szkoły Podstawowej 350 im. Armii Krajowej i Kinga Kramek ze Szkoły Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki.

Wręczenie nagród miało miejsce w stołecznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Przy tej okazji nagrodzono także wyróżniających się 11 operatorów. We wspólnej uroczystości uczestniczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.