POLSKIE DROGI

Inwestycje | S5

Cztery warianty przedłużenia S5

07-10-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła warianty przebiegu odcinka S5, który połączy autostradę A1 z ekspresówką S7. Według dzisiejszych zapowiedzi będzie on gotowy nie wcześniej niż po 2030 roku.

POLSKIE DROGI | Cztery warianty przedłużenia S5

O drodze ekspresowej nr 5 najczęściej mówi się w kontekście połączenia Wrocławia przez Poznań i Bydgoszcz do A1 w okolicach Grudziądza. Wiadomo już, że powstaną dwa kolejne odcinki.

Przed rokiem podjęto decyzję o przedłużeniu S5 w województwie dolnośląskim. Poniżej Wrocławia będzie miała wspólny przebieg z S8. Na węźle Sobótka przez Świdnicę poprowadzi do węzła Bolków, na którym połączy się z S3. Chociaż inwestycja wpisana jest do rządowego programu budowy nie wiadomo kiedy zostanie rozpoczęta.

O wiele bardziej zaawansowany jest drugi odcinek pomiędzy Grudziądzem i Ostródą. Formalnie będzie to połączenie A1 z S7, a więc równoległych dróg przebiegających z północy na południe Polski. Trzeba jednak spojrzeć na nią w kierunku województw warmińsko-mazurskiego (przyszła S16) i podlaskiego (budowana obecnie S61) do granicy z Litwą.

Planowany odcinek S5 będzie miał około 100 kilometrów długości. Nie wiadomo, gdzie rozpocznie się na A1. Za to zakończy na obwodnicy Ostródy. To finał decyzji z 2015 roku, gdy powstała obwodnica Ostródy, a przedłużenie S5 wpisano do rządowego rozporządzenia o autostradach i drogach ekspresowych. Prace rozpoczęto w lipcu tego roku. Pięciokilometrowy fragment Ornowo-Wirwajdy, do 2023 roku, przygotuje Budimex.

Wciąż jednak nie znany był dokładny przebieg. Do jego ustalenia należy wykonać studium korytarzowe. Prace nad nim rozpoczęto w sierpniu 2019. GDDKiA zaprezentowała właśnie cztery warianty, które zostaną ocenione w formie konsultacji z mieszkańcami i jednostkami samorządu terytorialnego.

POLSKIE DROGI | Cztery warianty przedłużenia S5 | Wariant 1 Wirwajdy - Sarnowo

Pierwszy wariant ma 89,9 km długości z końcem na nowoprojektowanym węźle Sarnowo z A1. Przebiega przez powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki, brodnicki, wąbrzeski i chełmiński. Po drodze wyznaczono jeszcze sześć węzłów. Szacunkowy koszt inwestycji wyliczono na 5,1 mld złotych (56,8 mln zł za km).

POLSKIE DROGI | Cztery warianty przedłużenia S5 | Wariant 2 Wirwajdy - Grudziądz

Drugi wariant ma 90,9 km długości i kończy się na istniejącym węźle A1 Grudziądz. Oprócz niego zaplanowano także sześć węzłów, zaś przebieg przez powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki i grudziądzki. Koszt to 5,2 mld złotych (57,4 mln/km).

POLSKIE DROGI | Cztery warianty przedłużenia S5 | Wariant 3 Wirwajdy - Grudziądz

Trzeci wariant ma 86,9 km długości (najkrótszy) i także koniec na węźle Grudziądz. W przebiegu, przez powiaty: ostródzki, iławski, grudziądzki i miasto Grudziądz, zaplanowano jeszcze osiem węzłów. Korytarz przecina jezioro Jeziorak. Koszt to 6 mld złotych (69 mln/km).

POLSKIE DROGI | Cztery warianty przedłużenia S5 | Wariant 4 Wirwajdy - Nowe Marzy lub Warlubie

Czwarty wariant ma 102,2 km długości (najdłuższy) i koniec na węźle A1 Nowe Marzy. W ciągu drogi zaplanowano jeszcze osiem węzłów i most o dużej rozpiętości przez Wisłę. Korytarz przebiega przez powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski, grudziądzki i świecki. Koszt to 7,2 mld złotych (70,3 mln/km).

Autorzy czwartego wariantu wskazali jeszcze alternatywne zakończenie na węźle Warlubie. W tym przypadku droga miałaby 99,3 km długości i "wypadłby" jeden węzeł. Koszt to 6,8 mld złotych (66,1 mln/km).

We wszystkich wariantach brano pod uwagę te same parametry drogi. To klasa S z prędkością projektowaną 120 km/h o przekroju dwujezdniowym po dwa pasy (3,5 m szerokości) i awaryjnym (2,5 m). Pomiędzy jezdniami będzie pas rozdziału (5 m). Nośność drogi przyjęto na 115 kN/oś, zaś odstępy między węzłami od 3 (teren zabudowany) do 5 kilometrów.

Kolejne etapy prac do przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla wszystkich wariantów, konsultacje społeczne i decyzja środowiskowa (DUŚ). Na tej podstawie zostanie wybrany docelowy przebieg, który obejmie 2 etap STEŚ. Zakończenie tych procedur pozwala na ogłoszenie przetargu na wykonawcę (przyjęto formułę projektuj i buduj). Termin ukończenia tej inwestycji określono po 2030 roku.