PRZEPISY

Obowiązki i nakazy | COVID-19

Co z tą maseczką podczas jazdy samochodem?

20-10-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W ostatnim Wydaniu na weekend opublikowaliśmy materiał "Maseczka w ruchu drogowym". Z uwagi na mało precyzyjne zapisy w rozporządzeniach prostujemy kwestie zasłania ust i nosa podczas jazdy samochodem.

PRZEPISY | Co z tą maseczką w samochodzie? | Pojazd prywatny

W opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz. 1758 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w rozdziale 3, §27 ust. 1 pkt. 1 nałożono obowiązek "zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie".

W kolejnym rozporządzeniu z dnia 16 października 2020 (Dz. Ust. poz. 1829) wykreślono wyżej cytowany fragment. W zamian w ust. 3 "obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku" pkt. 1 wprowadzono zapis "pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: co najmniej jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt. 2" (przypis redakcji - do ukończenia 5 roku życia).

Tym samym z tego punktu wykreślono sformułowanie "albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie".

Chociaż z opublikowanej treści drugiego rozporządzenie nie wynika to wprost, nowy zapis można interpretować, że wszystkie osoby podróżujące samochodem osobowym (do 9 osób razem z kierowcą) są zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Potwierdził to między innymi inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji na antenie Polskiego Radia PR 1 w audycji "Cztery pory roku". Zachęcał jednak, aby nie rezygnować z zasłania ust i nosa podczas jazdy samochodem "z osobami obcymi".

PRZEPISY | Co z tą maseczką w samochodzie? | Komunikacja publiczna

Podczas rozmowy poruszono także temat bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego. Tu bez zmian obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez pasażerów. Wyjątkiem są dzieci do ukończenia 5 roku życia i "osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim" lub "trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa".

Czy w przypadku osób niestosujących się do tego obowiązku osoba kierująca pojazdem powinna zwrócić uwagę? W odpowiedzi inspektor Mariusz Ciarka zaapelował, aby dla własnego bezpieczeństwa nie podejmować takich czynności. Należy za to zwrócić się prośbą o interwencję do policji lub straży miejskiej.

To nawiązanie między innymi do wydarzenia sprzed kilku dni warszawskim tramwaju. Motornicza po zwróceniu uwagi trzem osobom została pobita.

Pozostaje jeszcze kwestia limitu osób, które mogą podróżować danym pojazdem transportu publicznego. Obowiązuje zasada odniesienia się do 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc określonych w dokumentacji technicznej. W realiach komunikacji miejskiej praktycznie nie można zapanować nad przepływem osób wsiadających i wysiadających na każdym przystanku.

Ze swojej strony dodajemy jeszcze uzyskaną odpowiedź od rzecznika Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzone "godziny dla seniorów" w placówkach handlowych (10:00-12:00) nie obowiązują na stacjach paliw. W punktach znajdujących się w "czerwonej strefie" należy jednak przestrzegać limitu pięciu osób na jedną czynną kasę.