portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Citroen Grand C4 Picasso

Dziecko w Citroenie Grand C4 Picasso - wyposa�enie samochodu
12-12-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Po raz pierwszy w historii naszych test�w mamy tak d�ug� list� element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo i komfort podr�uj�cych dzieci. Wi�kszo�ci z nich nie otrzymamy jedynie w bazowej wersji wyposa�enia Attraction.Wy��cznik dzia�ania przedniej i bocznej poduszki powietrznej pasa�era umieszczono z prawej strony kokpitu. Dost�p do niego mo�liwy jest dopiero przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany statusu poduszki, wed�ug za��czonego schematu, potrzebny jest kluczyk, kt�ry schowano w pilocie centralnego zamka (bezkluczykowy dost�p do pojazdu jest w tej wersji wyposa�enia standardem).Dezaktywacja poduszek powietrznych sygnalizowana jest ��tym piktogramem z informacj� "Passenger Airbag Off", kt�ry wy�wietla si� na sta�e w lewym dolnym rogu 12-calowego ekranu na kokpicie.Gdy ich dzia�anie jest aktywne pojawia si� - na 60 sekund od uruchomienia silnika - piktogram z informacj� "Passenger Airbag On".Po obu stronach os�on przeciws�onecznych pasa�era umieszczono ostrze�enie przed ustawieniem na jego miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy dzia�aj�cych poduszkach powietrznych.Ostrze�enie ma form� uniwersalnych piktogram�w.Ostrze�enie to - w formie piktogramu - powt�rzono na �rodkowym s�upku. Jest ono widoczne po otwarciu prawych drzwi z przodu auta.W listwie mocuj�cej lusterka wsteczne (tutaj fotochromatyczne) umieszczono dodatkowe s�u��ce do obserwacji dzieci siedz�cych z ty�u. W wersji wyposa�enia Intensive i Exclusive jest ono standardem, w a wersji Seducion wymaga dop�aty 900 z�otych (Pakiet podr�ny).W II-rz�dzie siedze� umieszczono trzy niezale�ne fotele. W plecy ka�dego wbudowano dodatkowy punkt kotwiczenia fotelik�w dzieci�cych, tzw. top-tether. Nieu�ywane chroni przed zabrudzeniem zdejmowana za�lepka.Ka�demu z nich odpowiada para mocowa� Isofix, kt�re s� we wszystkich fotelach.W panelu drzwi kierowcy znajduje si� przycisk do zablokowania pozosta�ym podr�nym funkcji sterowania elektrycznymi szybami - s� one standardem we wszystkich wersjach wyposa�enia, jedynie przednie dzia�aj� sekwencyjnie.W ramie drugiej pary drzwi znajduj� si� manualne blokady mo�liwo�ci otwarcia ich od �rodka. Do zmiany jej statusu - zgodnie z widniej�cym schematem - wystarczy p�aski przedmiot, np. kluczyk wyj�ty z pilota zamka centralnego.Przyciemniane szyby z ty�y montowane s� w cenie auta jedynie w topowej wersji wyposa�enia Exclusive. W wersji Intensive otrzymamy je w Pakiecie Styl 3D (plus �wit�a tylne z diodami LED) za 1400 z�otych.Dodatkowe �aluzje przeciws�oneczne oferowane s� w dw�ch najwy�szych wersjach wyposa�enia. W poziomie Seduction zawarte s� w Pakiecie Podr�nym. W tych trzech wymienionych wersjach znajdziemy r�wnie� sk�adane stoliczki z dodatkowym o�wietleniem umieszczonym w plecach przednich foteli.Plecy foteli pokryto tworzywem, z kt�rego w �atwy spos�b mo�na by usun�� zabrudzenia pozostawione przez buty dzieci siedz�cych w fotelikach. Utrudniaj� to jednak kieszenie, kt�re wykonano z siatki.W zag��wkach foteli umieszczono dwa ekrany, na kt�rych mo�na odtwarza� dwa niezale�ne filmy, np. z bajkami. Do ka�dego z nich dostaniemy s�uchawki dzia�aj�ce na bluetooth. Komplet ten dedykowany jest tylko do dw�ch topowych wersji wyposa�enia i kosztuje 5 tys. z�otych.W baga�niku, przy z�o�onych fotelach w III-rz�dzie, znajdziemy 4 uchwyty do mocowania linek b�d� siatki zabezpieczaj�cej przewo�one przedmioty.

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Zadatek na rodzinny autobus
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
· Plusy i minusy | Bliski naszego ideaďż˝u
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry