portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
WEEKEND | Rajd Polski • DS4 • Nowe logo Dacii • Pure ETCR • Wieści z dróg A1 oraz S10 i S16
Z RYNKU | Norm jakościowych najczęściej nie spełnia olej napędowy
TESTY | Plusy i minusy - Forma przysłoniła ergonomię | Mazda MX-30

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Plusy i minusy | Citroen Grand C4 Picasso

Bliski naszego idea�u
18-12-2014 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Ju� po kilku minutach ogl�dzin Nowego Grand C4 Picasso wyr�niamy go za rozwi�zania pomocne w podr�y z dzie�mi. Ale po d�u�szym poznaniu znajdujemy kilka szczeg��w utrudniaj�cych nam �ycie.Plusy.Bezpiecze�stwo i komfort dzieci. Grand C4 Picasso to jeden z najlepiej wyposa�onych modeli, jakie testowali�my pod tym k�tem (czytaj tak�e: Dziecko w Citroenie Grand C4 Picasso | Wyposa�enie samochodu). To tak�e doskona�a propozycja dla rodzin z tr�jk� dzieci (czytaj tak�e: Dziecko w Citroenie Grand C4 Picasso | Foteliki i w�zki).Manewry. Parkowanie du�ym autem na zat�oczonych ulicach nie nale�y do �atwych. Pomagaj� w tym m.in. czujniki parkowania (prz�d i ty�) i coraz cz�ciej spotykane kamery cofania. Testowana wersja wyposa�enia Exclusive wyposa�ona by�a fabrycznie w system automatycznego parkowania prostopad�ego i r�wnoleg�ego z tak� sam� funkcj� wyjechania z tego miejsca. Ale plus nale�y si� za system czterech kamer 360 stopni pokazuj�cy nasze po�o�enie z lotu ptaka - mo�na w�wczas precyzyjnie manewrowa� autem bez obaw o zarysowanie nadwozia czy przytarcia felg o kraw�niki. Kamery mog� te� zast�pi� boczne lusterka, w�wczas na ekranie kokpitu mamy jednocze�nie podgl�d na lew� i praw� stron� (w wersji Intensive dop�ata 4 tys. z�, w wersji Exclusive 1,9 tys. z�).Przestrze�. Za dop�at� 2 tys. z�otych wersj� Grand mo�na wzbogaci� o dwa fotele w III rz�dzie. W sumie do dyspozycji mamy 7 miejsc, a do tego bardzo wiele konfiguracji rozstawienia, sk�adania i rozk�adania zar�wno ca�o�ci, jak i siedzisk oraz opar�. II rz�d sk�ada si� z trzech osobnych foteli, kt�re mo�emy przesuwa�. Ale...

Minusy.Baga�nik. Po roz�o�eniu foteli w III rz�dzie nie b�dziemy mieli co z robi� ze zwijan� rolet� baga�nika. Jest te� na tyle szeroka, �e nie zmie�ci si� "luzem" za oparciami ostatnich siedze�.i-cockpit. W za�o�eniu mia� przenie�� wszystkie fizyczne pokr�t�a i prze��czniki na cyfrowy tablet. O ile funkcje sterowania nawigacj�, telefonem, systemem parkowania czy komputerem pok�adowym s� OK, to uci��liwo�� dotyczy ustawie� klimatyzacji. Klikanie palcem najpierw w jej ikonk�, a p�niej w poszczeg�lne ustawienia podczas jazdy odci�ga wzrok kierowcy od drogi. W tym punkcie zdecydowanie wolimy tradycyjne rozwi�zania.System multimedialny. Testowany model wyr�nili�my za elementy podnosz�ce dzieciom komfort podr�y. Jednym z nich jest mo�liwo�� wy�wietlania bajek na dw�ch - niezale�nych od siebie - ekranach wbudowanych w zag��wki przednich foteli. Za pakiet "Multimedia Plug & Play" dop�acamy 5 tys. z�otych i... nie obejrzymy film�w z p�yt DVD. Aby mie� tak� mo�liwo�� musimy (poprzez bluetooth lub AUX) pod��czy� w�asne �r�d�o nap�du (za czytnik jedynie p�yt CD dop�acamy kolejne 400 z�). Szkoda te�, �e panel posiada tylko jedno gniazdo 12 V - kolejne na 230 V, Jack i 2 USB znajdziemy w zamykanym schowku po prawej stronie kokpitu.


Dane z komputera pok�adowego:
pokonany dystans: 509 km, �rednia pr�dko�� 53 km/h, �rednie zu�ycie paliwa 7,1 l/100 km

czytaj tak�e:
· Pierwsze wraďż˝enia | Zadatek na rodzinny autobus
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Wyposaďż˝enie samochodu
· Bezpieczeďż˝stwo dziecka | Foteliki i wďż˝zki
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry