Z RYNKU

Park samochodów osobowych w Polsce | 2018

Park - bez zarchiwizowanych - samochodów osobowych

13-08-2019 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego opublikował branżowy raport za ubiegły rok. Uwzględniono w nim realny park pojazdów silnikowych zarejestrowanych w naszym kraju, niemal 75 procent z nich to samochody osobowe.

Z rynku - realny park zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce - 2018

Brakuje miarodajnych informacji o parku pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Wiosną media obiegła informacja, przygotowana na bazie danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, że w szacowanym gronie 23,7 mln samochodów osobowych co czwarty to tzw. martwa dusza. W uproszczeniu to pojazd, którego wiek liczony od daty produkcji z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że został już wycofany z ruchu.

Dokładniejsze dane otrzymujemy po zmianie sposobu liczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Dwa lata temu, między innymi na wniosek Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, wprowadzono definicję pojazdów zarchiwizowanych. Zalicza się do nich te, dla których od daty pierwszej rejestracji upłynęło co najmniej dziesięć lat, a w ostatnich sześciu nie wprowadzono żadnych zmian (np. faktu zawarcia obowiązkowej polisy OC). Jedynym tu wyjątkiem są pojazdy zakwalifikowane zabytkowe.

I tak można przyjąć, że w 2018 roku liczba rejestracji pojazdów silnikowych wyniosła 30 850 tysięcy, ale po odjęciu tych zarchiwizowanych pozostaje 23 440 tysięcy. To mniej aż o 25 procent, co też potwierdza wcześniejsze wyliczenia SAMAR-u.

Według raportu PZMP realny park zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce wynosi 17 369 tysięcy. Drugą w kolejności grupą są pojazdy ciężarowe (2 333 tys.), przy czym ciągniki samochodowe zostały uwzględnione osobno (346 tys.).

Pomiędzy nimi znajdują się motorowery (1 118 tys.) i motocykle (891 tys.). Zweryfikowane rejestracje autobusów to 80 tys., a pozycje inne zawiera 160 tys. pojazdów silnikowych.

Pozostańmy dziś tylko przy samochodach osobowych i kolejnej niewiadomej, czyli wieku. PZPM podaje dla nich 13,9 roku od daty pierwszej rejestracji. Wciąż przyczynia się do tego prywatny import, który w ubiegłym roku wyniósł 928 tysięcy. W porównaniu do sprzedaży nowych ( tys.) proporcje wynoszą 2:1. I taki stan rzeczy utrzymuje się od wejścia Polski do UE, czyli 2004 roku.

W efekcie blisko 55 proc. parku samochodów osobowych jest w wieku 11-20 lat, 15 proc. powyżej 20 lat, a 18 proc. ma od 5 do 10 lat. Jak zauważają autorzy raportu "stare samochody są mniej bezpieczne i nieekologiczne".

Wśród jednostek napędowych największą popularnością cieszą się silniki benzynowe (45 procent). Na drugim miejscu są diesle (40 proc.), a na trzecim te zasilane LPG (15 proc.). W sumie to 100 procent, a brak wyszczególnienia pozostałych rodzajów oznacza wciąż śladowe ilości w porównaniu z powyższymi. Wiadomo jednak, że 71,7 tys. to hybrydy, 2.8 tys. zasilanych jest gazem ziemnym i 2,6 tys. ma napęd elektryczny.

Najwięcej samochodów osobowych (bez zarchiwizowanych) zarejestrowanych jest na Mazowszu (2 733 tys.), Śląsku (2 009 tys.) i Wielkopolsce (1 748 tys.). Najmniej w województwie podlaskim (473 tys.), lubuskim (473 tys.) i opolskim (447 tys.).