POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Kontrole autokarów z dziećmi | Wakacje

Bezpieczny autokar - wakacje 2022

27-06-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: ITD

Z początkiem wakacji ruszyły kontrole autokarów, którymi podróżują dzieci. Prowadzi je zarówno policja, jak i Inspekcja Transportu Drogowego.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - kontrole autokarów, którymi podróżują dzieci podczas wakacji

Od kilku lat prowadzone są systematyczne kontrole autokarów przewożących dzieci. Zarówno w trakcie trwania roku szkolnego, jak też zimowego czy letniego wypoczynku. Pomimo to wciąż dochodzi do wielu nieprawidłowości, zarówno w stanie technicznym pojazdów, jak też odnośnie samych kierujących.

W ubiegłym roku tylko ITD skontrolowało 1768 autokarów. W ponad 3 proc. przypadków przegląd zakończył się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Co czwarty z tych pojazdów (14 z 57) nie został dopuszczony do ruchu. Najczęstsze powody to brak aktualnych badań technicznych, usterki układu hamulcowego i korozja elementów nośnych oraz wycieki płynów eksploatacyjnych i nadmiernie zużyte ogumienie.

Wyniki pierwszych kontroli autokarów w 2022

Już w pierwszym dniu wyjazdów funkcjonariusze ITD z województwa małopolskiego na 15 kontroli w miejscowości Głogoczowie stwierdzili dwa uchybienia. W jednym autokarze nie było gaśnicy (mandat karny dla kierowcy), w drugim zauważono pękniętą szybę (zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, ale zezwolono na kontynuację jazdy).

Kontrole tych autokarów prowadzono z użyciem Mobilnej Jednostki Diagnostycznej. Obecnie ITD posiada 6 takich urządzeń, kolejnych 12 zostanie dostarczonych w najbliższym czasie.

„Kluczowy wpływ na bezpieczeństwo ma stan techniczny pojazdu, ale również kondycja psychofizyczna kierującego. Dlatego inspektorzy sprawdzają stan trzeźwości i czas pracy kierowcy. Niestety wciąż ujawniane są przypadki, nawet w ruchu autokarowym, kiedy to kierowcy nie stosują się do norm czasu pracy i bagatelizują zagrożenia, jakie powoduje zmęczenie, jego negatywny wpływ na koncentrację, czas reakcji, czy prawidłowość oceny sytuacji na drodze”

- skomentował w trakcie briefingu dla mediów Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Jak sprawdzić autokar przed wyjazdem dzieci?

W pierwszej kolejności warto poprosić organizatora wypoczynku o dane pojazdu. Wystarczy do tego wpisanie numeru rejestracyjnego na rządowej stronie bezpiecznyautobus.gov.pl W odpowiedzi uzyskamy między innymi informacje o aktualnym badaniu technicznym i polisie OC.

Kontrolę pojazdu można też przeprowadzić tuż przed wyjazdem. Zarówno policja, jak i ITD proszą, aby o takiej decyzji poinformować z wyprzedzeniem. Pozwoli to na rozplanowanie pracy funkcjonariuszy i nie opóźni wyjazdu. Kontroli przewoźnika może zażądać organizator, opiekunowie, jak i rodzice.

Zgłoszenia do policji można kierować pod jeden z załączonych numerów telefonu . Kontakt do właściwej jednostki ITD można znaleźć klikając swoje województwo na mapie.

Służby mundurowe prowadzą wyrywkowe kontrole autokarów także na drogach.