POLSKIE DROGI

Aktualności | S7

Brakujący element S7

18-09-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Rusza budowa odcinka S7 Miechów - Szczepanowice. To zaledwie pięć kilometrów, ale leżące po środku tej ekspresówki od granicy województwa małopolskiego do Krakowa.

Polskie drogi - zezwolenie na budowę S7 Miechów - Szczepanowice

S7 to jedna z głównych tras komunikacyjnych w Polsce. Docelowo ma połączyć Trójmiasto z przejściem granicznym ze Słowacją w Chyżnem. Jej fragmenty są już gotowe w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim.

Mocno zaawansowane prace prowadzone są w województwie mazowieckim, niedawno dociągnięto drogę do węzła Płońsk Południe. Dalej trwa budowa do Czosnowa i przygotowania w kierunku Warszawy. Tu formalnie jej częścią jest już S8 i południowa obwodnica S2, na której oddano właśnie wylot w kierunku Krakowa. Po drodze trzeba jednak zakończyć budowę Lesznowola - Tarczyn Północ (15 km).

Plac budowy S7 w Małopolsce

Od tego węzła S7 pojedziemy ekspresówką aż do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Tutaj zaawansowanie realizacji pierwszego odcinka Moczydło - Miechów (18,7 km) wynosi blisko 70 proc. Jego ukończenie powinno nastąpić w przyszłym roku.

Za to w ubiegłym oddano do ruchu drugi odcinek Szczepanowice - Widoma (13,1 km). W budowie pozostaje czwarty Widoma - Kraków (węzeł Nowa Huta) o długości ponad 18 kilometrów. Tu zaawansowanie prac zbliża się do 15 proc. Planowane zakończenie to IV kwartał 2024 roku.

Co z odcinkiem Miechów - Szczepanowice?

W powyższej wyliczance brakuje trzeciego odcinka Miechów - Szczepanowice. To zaledwie 5,3 kilometrów, których powstanie opóźnił protest mieszkańców okolicznych wsi. Ostatecznie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała rygor natychmiastowej wykonalności podważanej decyzji środowiskowej.

Niemal rok trwała procedura ogłoszenia przetargu i wybrania najkorzystniejszej oferty. Na początku lutego 2021 roku podpisano umowę na projekt i budowę z konsorcjum firm Fabe i SP Sine Midas Stroy (162,4 mln zł). Termin realizacji to 36 miesięcy z wyłączeniem przerwy zimowej na etapie robót budowlanych (15 grudnia-15 marca).

Ósmego grudnia 2021 roku wykonawca złożył do Wojewody Małopolskiego wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Właśnie ją uzyskano, co równoznaczne jest z rozpoczęciem właściwych prac budowlanych w terenie.

Ich zakres można uznać za stosunkowo prosty. Odcinek ekspresówki o przekroju dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę należy włączyć do węzłów Miechów i Szczepanowice, które powstały już w ramach innych inwestycji.

Ponadto zadaniem wykonawcy będzie budowa pięciu wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt) oraz szeregu obiektów melioracyjnych i infrastruktury dla ruchu lokalnego oraz pieszych.

Całość powinna być gotowa w sierpniu 2024 roku. Pozwoli to zachować ciągłość na 55-kilometrowym fragmencie S7 od granicy województwa małopolskiego do Krakowa.

W kierunku Słowacji

Poniżej dawnej stolicy Polski trwa analiza przebiegu S7 do Myślenic (po nowym śladzie niż obecna DK7, czyli Zakopianka). Dalej droga jest niemal gotowa do Skomielnej Białej, trwa jeszcze budowa niewielkiego odcinka, na którym drążona jest para dwukilometrowych tuneli pod górą Luboń Mały.

Formalnie S7 kończy się w Rabce, ale trudno sobie wyobrazić, aby porzucono plany jej dociągnięcia do granicy Polski ze Słowacją. Pomiędzy węzłem Rabka Zabornia a przejściem w Chyżnem prowadzi obecnie DK7.