POLSKIE DROGI

Aktualności | S19

Raport z realizacji 76 kilometrów S19, w tym Miejsc Obsługi Podróżnych

25-07-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Via Carpatia do korytarz transportowy, który połączy Europę Północną z Południową. W Polsce trasa otrzymała oznaczenie S19 i docelowo będzie liczyć ponad 700 kilometrów. Część z niej jest już gotowa, w ramach cyklicznych raportów zaglądamy na odcinki będące na różnych etapach realizacji.

Polskie drogi - zakończenie uprzedniej kontroli prezesa zamówień publicznych na S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na projekt i budowę S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski (22,3 km). Od tego momentu wyłoniony w przetargu wykonawca, firma Stecol Corporation (571 mln zł), będzie miał 36 miesięcy na realizację.

W ramach tej inwestycji powstanie, prawie w całości po nowym śladzie, dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy ruchu plus trzeci awaryjny. Ponadto dwa węzły - Kąkolewnica i Radzyń Podlaski Północ oraz cztery mosty, jedenaście wiaduktów oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Polskie drogi - przetarg na dzierżawę Miejsc Obsługi Podróżnych Jeżowe i Podgórze

Miejsca Obsługi Podróżnych Jeżowe i Podgórze

Z końcem sierpnia mija termin składania ofert na dzierżawę (20 lat) Miejsc Obsługi Podróżnych Jeżowe i Podgórze. To odcinek S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Nisko Południe a Jeżowe.

MOP Jeżowe otrzymał kategorię II, co oznacza wyposażenie w stację paliw i obiekt gastronomiczny. Natomiast Podgórze to kat. III z dodatkowym budynkiem o funkcji noclegowej.

Ponadto muszą powstać punkty ładowania samochodów osobowych o napędzie elektrycznym, w tym dwa po 150 kW oraz pojazdów ciężarowych, co najmniej dwa po 350 kW. A także miejsce tankowania LNG/CNG i opcjonalnie wodorem.

Polskie drogi - przetarg na projekt i budowę drugiej jezdni S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka

Sokołów Małopolski Północ - Jasionka

Bliżej do ukończenia ostatniego odcinka S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem. Obecnie droga od węzła Sokołów Małopolski Północ do węzła Jasionka (13,8 km) ma przekrój naprzemienny 2+1. Teraz nastąpi dobudowa drugiej jezdni z pasem awaryjnym i poboczem. Powstałe wcześniej węzły mają już docelowy układ do ruchu 2+2.

W ciągu tej inwestycji zaplanowano między innymi estakadę w miejscowości Nienadówka (157 m) i modernizację MOP Stobierna w kierunku Lublina do kat. II.

W zakończonym właśnie przetargu na projekt i realizację tego odcinka wpłynęło osiem ofert. Najniższą kwotę (60 proc. wagi oceny) zaproponowała firma Strabag (273 mln zł). Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów. Termin ukończenia tej inwestycji zaplanowano na rok 2026.

Polskie drogi - przetarg na projekt i budowę S19 Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz

Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz

GDDKiA ogłosiło przetargi na dwa kolejne odcinki S19 poniżej Rzeszowa. Fragment Jawornik - Lutcza (5,2 km) pobiegnie estakadą (780 m) opartą na 36 metrowych filarach oraz tunelem (3000 m) pod górą Kamieniec.

W przypadku S19 Lutcza - Domaradz (6,4 km) jest to drugie postępowanie. Poprzednie unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu przez wszystkich oferentów.

Tu również czekają wyzwania inżynierskie - w tym dwunawowy tunel o długości kilometra pod górą Hyb, estakada i trzy mosty oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z Centrum Zarządzania Tunelami (zbiorczo dla woj. podkarpackiego).

Czas realizacji inwestycji z pierwszego przetargu to 59 miesięcy, z drugiego 51 miesięcy.

Polskie drogi - wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla S19 Iskrzynia (Krosno) - Miejsce Piastowe

Iskrzynia (Krosno) - Miejsce Piastowe

Wykonawca odcinka Iskrzynia (Krosno) - Miejsce Piastowe (10 km) złożył właśnie do Wojewody Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpatrzenie jego powinno nastąpić w ciągu siedmiu miesięcy. Termin budowy to kolejnych 19 miesięcy, ale z wyłączeniem przerw zimowych pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Planowe oddanie do ruchu powinno więc nastąpić w 2025 roku.

Na tym odcinku powstaną między innymi węzły Iskrzynia (skrzyżowanie z DK19 i drogą powiatową 1973R) i Miejsce Piastowe (skrzyżowanie z DK28), dziewięć mostów, siedem wiaduktów oraz Obwód Drogowy. Wykonawcą jest konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones (365 mln zł).

Dukla - Barwinek

GDDKiA informuje także o pozyskaniu środków finansowych na realizację S19 Dukla - Barwinek (granica państwa ze Słowacją). Kwota 326 mln euro pochodzi z budżetu UE w ramach projektu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF) 2021-27.

W grudniu 2021 roku ogłoszono przetarg na firmę, która zaprojektuje i wybuduje ten odcinek. Docelowo to 18,8 km w przekroju 2+2 (bez pasów awaryjnych), powstanie też węzeł Barwinek.