ELEKTROMOBILNOŚĆ

Infrastruktura ładowania | Miejsca Obsługi Podróżnych

Czy powstaną kolejne stacje ładowania przy drogach szybkiego ruchu?

02.02.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Obecnie testujemy kilka modeli samochodów elektrycznych, sprawdzając między innymi dostępność ładowarek przy autostradach i drogach ekspresowych. Różnie z tym bywa, a bez gęstej sieci trudno myśleć o dłuższej podróży. GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na budowę kolejnych punktów na terenie 15 Miejsc Obsługi Podróżnych.

Elektromobilność – czy powstaną nowe stacje ładowania elektryków przy autostradach A1 i A2 oraz drogach ekspresowych S3, S7, S8 i S19

Wyjazd samochodem elektrycznym w trasę wiąże się z co najmniej dobrym rozeznaniem lokalizacji miejsc ładowania. Według licznika elektromobilności (źródło Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego) na koniec 2023 roku było 3282 ogólnodostępnych punktów. Jednak zdecydowana większość z nich znajduje się na obszarach zabudowanych. Przy drogach szybkiego ruchu wciąż stanowią rzadkość, a do tego trzeba się liczyć z zajętością ładowarki przez innego kierowcę.

Na tych MOP-ach mają powstać nowe punkty ładowania elektryków

GDDKiA ogłosiła właśnie przetarg na wybudowanie i obsługę stacji ładowania na 15 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Są to lokalizacje:

  • A1 - Gorzelanka Wschód i Zachód (woj. śląskie),

  • A1 - Starcza Wschód i Zachód (woj. śląskie),

  • A2 - Ciosny Północ i Południe (woj. łódzkie),

  • A4 - Krajków Północ (woj. dolnośląskie),

  • A4 - Prószków (woj. opolskie),

  • S3 - Lisiny Wschód i Zachód (woj. lubuskie),

  • S7 - Zbójecka Góra (woj. małopolskie),

  • S8 - Niwiska (woj. łódzkie),

  • S8 - Ochędzyn (woj. łódzkie),

  • S19 - Kamień Wschód i Zachód (woj. podkarpackie).

Termin składania ofert wyznaczono na 15 marca 2024 roku, zaś okres umowy wynosi 20 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych pięć. Bonusem dla operatora jest możliwość uzupełnienia infrastruktury o automat z przekąskami i napojami lub sklep autonomiczny.

Jakie ładowarki muszą powstać na dzierżawionych MOP-ach?

Podstawowym kryterium wyboru oferenta będzie zaproponowana cena czynszu. Zwycięzca otrzyma wytyczne dla danej lokalizacji, a te wynikają z unijnego rozporządzenia AFIR. Dotyczy on rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów osobowych i ciężarowych z napędem elektrycznym i wodorowym zlokalizowanej wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. To nowy dokument, który wejdzie w życie 13 kwietnia 2024 roku.

Zgodnie z nim i warunkami przetargu do końca 2025 roku na 14 wymienionych MOP-ach mają powstać dla samochodów osobowych stacje o minimalnej mocy 400 kW, w tym co najmniej jedno przyłącze 150 kW. Dla lata później minimalna moc powinna wzrosnąć do 600 kW i pojawić się dwa punkty po 150 kW.

Inne warunki określono na MOP Zbójecka Góra (S7, woj. małopolskie). Tu do 2027 roku ma powstać stacja o minimalnej mocy 300 kW, w tym co najmniej jedno złącze 150 kW. Dopiero w 2035 roku moc minimalna powinna zostać zwiększona do 600 kW i obejmować co najmniej dwa punkty po 150 kW.

W przypadku pojazdów ciężarowych do 2025 roku muszą powstać stacje o minimalnej mocy 1400 kW, w tym co najmniej jedno złącze 350 kW, jedynie na MOP-ach Starcza Wschód i Zachód (A1, woj. śląskie) oraz Ciosny Północ i Południe (A2, woj. łódzkie). Dwa lata później w tych lokalizacjach zarówno moc, jak i liczba przyłączy po 350 kW musi ulec podwojeniu.

Z kolei na MOP-ie Zbójecka Góra (S7, woj. małopolskie) w 2027 roku ma dziłać stacja o minimalnej mocy 1400 kW z co najmniej jednym złączem 350 kW, zaś na MOP-ie Kamień Wschód (S19, woj. podkarpackie) stacja minimum 2800 kW z co najmniej dwoma złączami po 350 kW.

Na wszystkich tych MOP-ach do 2035 roku mają być dostępne stacje o minimalnej mocy 3600 kW z co najmniej dwoma złączami po 350 kW. Wyjątkiem jest Zbójecka Góra, tu wymagana będzie minimalna moc 1500 kW z co najmniej jednym punktem 350 kW.