BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Bezpieczny autokar | Ferie zimowe 2023

Ferie 2023 - ruszają kontrole autokarów przewożących dzieci

16.01.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Policja i Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczynają akcję związaną z bezpieczeństwem dzieci wyjeżdżających na zimowy wypoczynek. Szczegółowej kontroli podlegają przewoźnicy oraz autokary. Kto, kiedy i gdzie może ją zlecić?

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI - kontrole autokarów, ferie 2023

Według Ministerstwa Edukacji i Nauki dotychczas zgłoszono ponad 4,5 tysiąca form zorganizowanego wypoczynku podczas ferii zimowych. Obejmują one blisko 170 tys. dzieci, z których większość podróżować będzie autokarami. Stąd prowadzona od lat przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego „sezonowa” akcja polegająca na weryfikacji stanu technicznego tych pojazdów oraz uprawnień firm przewozowych i kierowców zawodowych.

„W ubiegłym roku takim dokładnym kontrolom poddano 775 autokarów. Niespełna 3 proc. zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów, a w 3 przypadkach zakazano dalszej jazdy. Większość kontroli nie budziła więc zastrzeżeń, ale mimo wszystko nie powinno dochodzić do sytuacji, kiedy przewoźnik wysyła w trasę autokar bez aktualnych badań technicznych. Nie może też dochodzić do sytuacji, kiedy kierowca narusza normy czasu pracy”

- informuje Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Przeprowadzenie takiej kontroli może zlecić zarówno organizator wyjazdu, opiekun, jak i rodzic. Z uwagi na czas całej procedury, jak i kumulację wyjazdów, Policja i ITD apelują o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie z większym wyprzedzeniem.

Dużym usprawnieniem są wyznaczone punkty, do których można skierować przewoźnika. Ich listę, z numerami kontaktowymi, publikujemy w załączeniu (źródło: policja).

Znając numer rejestracyjny pojazdu warto też samodzielnie zweryfikować pojazd w rządowej bazie na stronie: https://bezpiecznyautobus.gov.pl W odpowiedzi otrzymamy między innymi informację o ostatnim badaniu technicznym czy aktualnej polisie OC.

Ferie zimowe 2023 - kiedy i dla kogo?

Formalnie przerwa zimowa od nauki dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich trwa dwa tygodnie. Jednak przypadający na nią termin zależny jest od województwa. W 2023 roku przyjęto następujący podział:

  • 16-29 stycznia: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

  • 23 stycznia - 5 lutego 2023: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

  • 30 stycznia - 12 lutego 2023: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

  • 13-26 lutego 2023: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.