POLSKIE DROGI

Aktualności | DK9

Milowy krok do powstania obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

05-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

Drogowcy rozpoczęli kolejny etap przygotowań do budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Ogłoszono właśnie przetarg na opracowanie projektu tego, biegnącego nowym śladem, odcinka DK9.

Polskie drogi - przetarg na projekt obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

Droga krajowa nr 9 łączy Radom z Rzeszowem przebiegając przez województwa: mazowieckie, świętokrzyskie i podkarpackie. Jej długość to niecałe 190 kilometrów o przekroju jednej jezdni i po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Poza zmodernizowanymi odcinkami, jak oddana latem tego roku obwodnica Iłży, dla której zastosowano układ 2+1.

Dalsza przebudowa krajowej „dziewiątki” również zakłada te parametry. Tak jest w przypadku planowanej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Na jej projekt ogłoszono właśnie przetarg na odcinku Rudka - Jacentów (12,9 km). Przebieg został ustalony na podstawie decyzji środowiskowej, którą uzyskał wariant po nowym śladzie omijającym to miasto od zachodu i południa.

Nowa obwodnica będzie miała przekrój 2+1, w jej ciągu powstaną między innymi węzły Rudka i Miłkowice, skrzyżowania w Rzewnej i Jacentowie, sześć mostów oraz dwanaście wiaduktów.

Wyłoniony w tym przetargu wykonawca będzie musiał przygotować szczegółowy projekt budowlany, opracować niezbędną dokumentację i uzyskać Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jego złożenie powinno nastąpić do 1 lutego 2024 roku.

Po uzyskaniu tej decyzji będzie można przygotować materiały do przetargu na roboty budowlane. Na wykonanie wszystkich tych czynności przewidziano 25 miesięcy od dnia podpisania umowy.