UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia | Kary za brak OC 2024

Nowe stawki kar za brak ubezpieczenia OC

04.01.2024 | oprac. redakcja | foto: Adobe

Od stycznia wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jej wysokość ustalana jest dwa razy do roku na podstawie ustalanej przez rząd płacy minimalnej.

UBEZPIECZENIA | Kary za brak OC w 2024 roku

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce. Jego podstawowym zadaniem jest ochrona właściciela przed poniesieniem konsekwencji finansowych za szkody powstałe w następstwie sprawstwa kolizji bądź wypadku. Stąd też rozwinięciem skrótu tej polisy jest „odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Rejestr OC - na podstawie danych dostarczanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe - prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To na podstawie jego bazy najczęściej ujawniane są przypadki braku aktualnej polisy. UFG nalicza wówczas kary obowiązujące w danym półroczu. Ich wysokość to pochodna od typu pojazdu, dni bez ważnej polisy OC oraz ustanawianej przez rząd minimalnej płacy. Ta od stycznia do lipca 2024 roku wyniesie 4242 zł, zaś od sierpnia do grudnia 2024 roku 4300 zł.

Tabele kar za brak obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC w pierwszy półroczu 2024

Samochody osobowe – dwukrotność płacy minimalnej (wyliczane kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł)

zwłoka do 3 dni20 proc. opłaty1700 zł
zwłoka od 4 do 14 dni50 proc. opłaty4240 zł
zwłoka powyżej 14 dni100 proc. opłaty8480 zł

Pojazdy ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – trzykrotność płacy minimalnej

zwłoka do 3 dni20 proc. opłaty2550 zł
zwłoka od 4 do 14 dni50 proc. opłaty6360 zł
zwłoka powyżej 14 dni100 proc. opłaty12 730 zł

Pozostałe pojazdy – 1/3 płacy minimalnej

zwłoka do 3 dni20 proc. opłaty280 zł
zwłoka od 4 do 14 dni50 proc. opłaty710 zł
zwłoka powyżej 14 dni100 proc. opłaty1410 zł

Opłata za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników jest stała (bez wględu na liczbę dni zwłoki) i wynosi 1/10 płacy minimalnej.

Od nałożonej kary można się odwołać

Jak podaje UFG istnieje możliwość odwołania się od nałożonej opłaty karnej za brak ważnej polisy OC. Aby to zrobić należy udokumentować „wyjątkowo trudną sytuację materialną, majątkową i życiową”. Umorzenie może objąć całą lub część kwoty, jak też udzielenie ulgi przy jej spłacie.

Gdzie sprawdzić ważność polisy OC?

Najpopularniejszą metodą na sprawdzenie ważności ubezpieczenia OC jest rządowy portal historiapojazdu.gov.pl Aby wygenerować bezpłatny raport należy podać numer rejestracyjny, VIN oraz datę pierwszej rejestracji.

Alternatywą jest strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym przypadku do wygenerowania bezpłatnego raportu wystarczy podanie numeru rejestracyjnego lub VIN pojazdu.