POLSKIE DROGI

Inwestycje | A1

Początek prac projektowych nad poszerzeniem A1 Toruń - Włocławek

27.05.2023 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Na długości 35 kilometrów powstanie trzeci pas ruchu.

Polskie drogi - początek prac nad poszerzeniem A1 Toruń - Włocławek

Przed miesiącem, po ponad 30 latach, oficjalnie zakończono budowę autostrady A1. To niemal 560 kilometrów łączących północ z południem Polski. Przed rokiem podjęto decyzję o jej modernizacji pomiędzy węzłami Toruń Południe a Włocławek Północ (35 km). Dobudowa trzeciego pasa ruchu - wykorzystanie pozostawionej rezerwy pomiędzy jezdniami - planowane jest na lata 2029-2031.

Przedmiotem podpisanej umowy jest określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, polegające na ustaleniu rozwiązań geometrycznych drogi, konstrukcji kolejnego pasa, odwodnienia, istniejących elementów BRD, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz zbiorczych kosztów dla kluczowych elementów przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz określenie wstępnego zakresu projektowego.

Wykonawcą jest firma Voessing Polska (2 976 600 zł). W powtórzonym przetargu złożyła - na 9 oferentów - najniższą propozycję na kwotę 2 976 600 złotych, która i tak przekroczyła założony przez GDDKiA budżet 2 415 900 zł.

Poszerzenie A1 związane jest z planowanymi inwestycjami drogowymi, które przyczynią się do znacznego wzrostu natężenia ruchu. Odcinek autostrady będzie jednocześnie fragmentem drogi ekspresowej S10 łączącej Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (S50), a tym samym Centralnego Portu Komunikacyjnego.