POLSKIE DROGI

Bezpieczeństwo | Fotoradary

Pytamy o fotoradary, CANARD odpowiada

14-09-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Zbierając dane do materiału o wykroczeniach zarejestrowanych przez fotoradary w trakcie minionych wakacji skierowaliśmy kilka pytań do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Publikujemy otrzymane odpowiedzi na temat prowadzonej rozbudowy systemu w Polsce, planów instalacji urządzeń na miejskich odcinkach S2 i S8 oraz uruchomienia już zamontowanych na moście Poniatowskiego w Warszawie.

Polskie drogi - kiedy zaczną działać fotoradary na moście Poniatowskiego w Warszawie?

Na jakim etapie jest montaż nowych urządzeń rejestrujących?

Projekt rozbudowy systemu fotoradarowego zakłada wprowadzenie kontroli na 100 nowych odcinkach dróg. Planowane jest wprowadzenie kontroli z wykorzystaniem 26 stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradarów), 39 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 30 urządzeń służących do monitorowanie wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle, 5 urządzeń rejestrujących niestosownie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. Projekt zakłada nie tylko rozbudowę systemu, ale również jego modernizację. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD. Część urządzeń pracuje już od dekady. Planowana jest wymiana 247 urządzeń.

W przypadku urządzeń stacjonarnych wykonawca zamontował już 9 z 26 urządzeń. Cyklicznie będą instalowane kolejne. Wykonawca ma czas na montaż fotoradarów do lutego przyszłego roku.

W przypadku OPP, rejestratorów wjazdu na czerwonym świetle oraz urządzeń, które będą montowane na przejazdach kolejowych trwają jeszcze postępowania przetargowe.

Finalizowane są prace związane z ogłoszeniem postępowania na wymianę urządzeń. Prace w tym zakresie, ze względu na liczbę aż 247 urządzeń, będą realizowane etapami.

Na jakim etapie jest pomysł o montażu odcinkowym pomiarów prędkości na S8 w Warszawie?

W kwietniu została podpisana umowa na dostawę oraz instalację na dwóch odcinkach pomiędzy węzłem Łabiszyńska a węzłem Piłsudskiego (Marki) oraz węzłem Konotopa a węzłem Bemowo (ul. Lazurowa) odcinkowych pomiarów prędkości.

Lokalizacje OPP zostały wytypowane wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Urządzenia, które zostaną zainstalowane to system kamer, który automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Funkcjonalność kamer umożliwi przyporządkowanie do pojazdu, którym przekroczono prędkość szeregu danych, w tym między innymi miejsca, daty i czasu pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalnej dozwolonej prędkości. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Z GDDKiA prowadzone są teraz ustalania dot. projektów energetycznych. Rozpoczęcie realizacji głównych prac montażowych planowane jest na przełomie września i października. Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca ma czas do końca października tego roku na montaż i oddanie urządzeń gotowych do wykonywania pomiarów. Koszt montażu urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S8 wyniesie blisko 4 mln złotych.

Jakie rozwiązanie zostanie przyjęte w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na S2?

CANARD GITD jest gotowe w każdej chwili rozpocząć montaż dwóch stacjonarnych urządzeń rejestrujących prędkość. Wprowadzenie kontroli z wykorzystaniem tzw. fotoradarów zostało uzgodnione z zarządcą drogi - GDDKiA. Rozwiązanie to uzyskało również pozytywną opinię Policji, w której podkreślono, że ich instalacja wpłynie pozytywnie na stan bezpieczeństwa.

Jaka jest decyzja w sprawie ustawionych fotoradarów na moście Poniatowskiego w Warszawie?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD przejmuje fotoradary zamontowane na moście Poniatowskiego. Urządzenia zostały włączone do ogólnopolskiego systemu fotoradarowego.

Po kontroli przeprowadzonej na moście Poniatowskiego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zaleceniach dotyczących między innymi usunięcia 2 fotoradarów, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zwróciło się do Konserwatora Zabytków z prośbą o potwierdzenie czy lokalizacje, w których zostały zainstalowane urządzenia, uzyskały jego akceptację oraz czy nie ma przeciwwskazań do ich użytkowania.

Po uzyskaniu stanowiska, z którego wynika, że Konserwator Zabytków nie widzi przeszkód w użytkowaniu fotoradarów, CANARD podjęło działania, aby przejąć urządzenia i włączyć je do ogólnopolskiej sieci fotoradarowej. W przypadku 2 fotoradarów posadowionych przy kamiennych ławach, kontrole prędkości będą prowadzone do czasu ich demontażu. Zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków urządzenia te mają zostać zdemontowane do 1 grudnia 2023 roku.

CANARD jeszcze przed podpisaniem porozumienia, wspólnie z ZDM oraz dostawcą fotoradarów, sprawdził funkcjonalności urządzeń oraz możliwość ich integracji z systemem centralnym CANARD. Po krótkich testach weryfikujących prawidłowość wykonywanych pomiarów, urządzenia zostaną przełączone w tryb rejestracji naruszeń.