POLSKIE DROGI

Bezpieczeństwo | Fotoradary

Wakacje 2021 w "obiektywie" fotoradarów

10-09-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Lipiec i sierpień to jedne z najniebezpieczniejszych miesięcy na polskich drogach. W dyscyplinowaniu kierowców ważną rolę odgrywa sieć fotoradarów, które zarejestrowały nieco mniej naruszeń niż przed rokiem.

Polskie drogi - naruszenia zarejestrowane przez system CANARD w okresie wakacji 2021

Według wstępnych danych policji w trakcie minionych wakacji doszło do 4685 wypadków drogowych. W ich następstwie 5485 osób zostało poszkodowanych, a kolejnych 420 poniosło śmierć. Tragiczniejszy bilans był tylko w czerwcu.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 (pomimo mniejszego ruchu) i 2019 oznacza to statystyczną poprawę bezpieczeństwa. Z raportu policji za ubiegły rok wynika, że najczęstszymi przyczynami wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa (między innymi poprzez wjazd na skrzyżowanie czerwonym świetle) i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Jednym ze skutecznych rozwiązań obu sytuacji są urządzenia rejestrujące te naruszenia. Ich sieć w Polsce, zarządzana przez CANARD podległy Inspekcji Transportu Drogowego, jest jedną z najmniej licznych w Europie. Z liczbą 520 urządzeń - fotoradarów stacjonarnych i mobilnych oraz odcinkowych pomiarów - w przeliczeniu na powierzchnię kraju (km2) zajmujemy 12. pozycję w UE i 20. na Starym Kontynencie.

Plany rozbudowy sieci - w tym po raz pierwszy na przejazdach kolejowych - są w trakcie realizacji. Niemniej nie ma fizycznej możliwości, aby zostały zamontowane we wszystkich, nawet najniebezpieczniejszych, miejscach.

Mniej zarejestrowanych naruszeń w wakacje 2021

W trakcie tegorocznych wakacji systemy pomiarowe CANARD zarejestrowały blisko 247 tysięcy naruszeń. To o prawie 4 procent mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku (256 tys).

W podziale na miesiące najwięcej z nich było w lipcu - 130,5 tys. Oznacza to 11 proc. spadek względem siódmego miesiąca 2020. Ale już w przypadku sierpnia r/r nastąpił wzrost o 5 punktów procentowanych.

Prędkość, prędkość, prędkość…

Najczęściej popełnianym naruszeniem było przekroczenie prędkości. W lipcu 126 tys., w sierpniu 110,7 tys. Łącznie to 236,7 tys., czyli aż 96 proc. ogółu! Średnia z tych dwóch miesięcy to +28 km/h. Pozostałe dotyczą wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle (10,1 tys.).

Dla porównania w wakacje 2020 zarejestrowano 247,2 tys. przekroczeń prędkości. Najwięcej także w lipcu - 141,1 tys., zaś w sierpniu - 106,1 tys. Czyli bez zmian 96 proc. ogółu, ale średnia była niższa i wyniosła +23,5 km/h.

Pięciokrotny wzrost na odcinkowym pomiarze prędkości

Warto podkreślić, że w 2020 roku najwięcej zdjęć zrobiły radary stacjonarne (lipiec - 113,9 tys., sierpień - 95,1 tys., łącznie 209 tys.). W 2021 roku nastąpił spadek o połowę tych rejestracji (lipiec - 51,7 tys., sierpień - 47,2 tys., łącznie 98,9 tys.).

"Praca" urządzeń ITD przeniosła się na odcinkowy pomiar prędkości. Wakacje 2020 - lipiec 19,3 tys., sierpień 6 tys., łącznie 25,6 tys. Natomiast wakacje 2021 - lipiec 71,2 tys., sierpień 60,9 tys., łącznie 132,1 tys. W porównaniu r/r to aż +400 proc.

Z kolei wjazd na czerwonym świetle w 2020 - lipiec 4,3 tys., sierpień 4,9 tys., razem 9,2 tys. W 2021 - lipiec 4,4 tys., sierpień 5,7 tys., razem 10,1 tys. W zestawieniu r/r +10 proc.

W wakacje 2020 mobilne patrole ITD zarejestrowały 13 tys. naruszeń - lipiec 7,9 tys., sierpień 5,1 tys. W trakcie minionych wakacji nastąpił spadek o ponad połowę tj. 5,8 tys. - lipiec 3,2 tys., sierpień 2,6 tys.

Rekordy odcinkowych pomiarów prędkości na A1

W 2019 roku rozpoczęto budowę autostrady A1 pomiędzy Łodzią (Tuszyn) a Częstochową. Będzie ona biec śladem krajowej jedynki (w tej części zwanej Gierkówką), na której pozostał utrzymany ruch. Pomimo wprowadzenia zwężeń i ograniczeń oraz licznych apeli nagminnie przekraczana była prędkość. Co też potwierdziły próbne pomiary.

W związku z zaistniałym zagrożeniem dla pracujących na budowie osób podjęto decyzję o wprowadzeniu odcinkowych pomiarów prędkości. Od stycznia 2021 objęto nimi fragmenty Tuszyn - Piotrków Trybunalski (16 km) i Kamieńsk - Częstochowa (44 km). Już w pierwszych dnia działania zarejestrowały one 37 tys. naruszeń.

I właśnie te dwa zestawy wygenerowały pierwsze miejsce na liście typów urządzeń pomiarowych w systemie CANARD. Pomimo kilku miesięcy działania i medialnego rozgłosu wciąż odnotowywano tam naruszenia prędkości - w lipcu 57,6 tys., w sierpniu 50,1 tys. Średnia na nich, przy ograniczeniu 70 km/h, to +29 km/h.

System fotoradarów na A1 zostanie przeniesiony do Warszawy?

W związku ze stopniowym oddawaniem do użytku nowej jezdni autostrady A1, przeniesiony jest na nią tymczasowo ruch w układzie 2+2. Nadal obowiązuje na niej ograniczenie 70 km/h, ale prace nad drugą nitką prowadzone są już poza obrębem drogi.

Z tego powodu - i zgodnie z początkową deklaracją - oba odcinkowe pomiary prędkości będą zdemontowane. Obecnie system został wyłączony na dłuższym fragmencie Kamieńsk - Częstochowa. Nadal działa pomiędzy drugi pomiędzy Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim.

Wiele wskazuje na to, że jeden systemów odcinkowego pomiaru prędkości z A1 trafi do tunelu na S2 w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy. Inwestycja ta, pomimo rocznego opóźnienia, wciąż nie została udostępniona do ruchu. Aktualnie podawany przez GDDKiA termin to jesień 2021.