POLSKIE DROGI

Aktualności | S7

Tunel na Zakopiance prawie gotowy

22-10-2022 | tekst: Maciej Kalisz | rys. GDDKiA

Dobiegają końca prace w tunelu pod górą Luboń Mały w ciągu tzw. Zakopianki na S7. Udostępnienie do ruchu powinno nastąpić pod koniec tego roku.

Polskie drogi - finisz prac w tunelu pod górą Luboń Mały na S7, tzw. Zakopiance, w województwie małopolskim

Przebieg drogi ekspresowej S7 został wyznaczony od Trójmiasta do Rabki-Zdrój. W większości po śladzie DK7, która w województwie małopolskim jest najpopularniejszym połączeniem z Zakopanem. W ramach tego właśnie odcinka powstał jeden z najdłuższych tuneli w Polsce. Wydrążony pod górą Luboń Mały liczy nieco ponad dwa kilometry.

Prace nad nim rozpoczęto w 2016 roku. Nie obyło się bez problemów. Podczas drążenia lewej nawy wystąpiło osuwisko, co wymusiło dokonanie zmian w projekcie budowlanym. Ostatecznie przebicie prawej nitki zakończono w październiku 2019, zaś sąsiedniej w kwietniu 2020 roku. Z tuneli pozyskano ponad 600 tyś. m3 materiału skalnego, zużywając jednocześnie 190 tyś. m3 betonu i 48 tyś. ton stali zbrojeniowej.

Każda nitka mieści jezdnię z dwoma pasami ruchu i trzecim awaryjnym. Maksymalna wysokość tunelu to 4,7 m, a szerokość użytkowa 14,9 m. Wzdłuż poprowadzono drugi ewakuacyjne z 11 przejściami do sąsiedniej komory (co 175 m). Na środku znajduje się przejazd przeznaczony dla służb ratunkowych.

Kontrolę nad sytuacją w tunelu będzie sprawować centrum zarządzania zlokalizowane przy węźle Skomielna. Powstały też budynki techniczne i dyspozytorni. Wartość całego kontraktu wyniosła blisko miliard złotych.

Obecnie kończą się prace związane z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wykończenia portali. Rozpoczęto też procedurę testów poszczególnych instalacji i systemów. GDDKiA zapowiada ich zakończenie, a tym samym oddanie do ruchu, pod koniec tego roku.

Tunel pod górą Luboń Mały jest ostatnią częścią budowy odcinka S7 Lubień - Rabka-Zdrój (15,8 km). Jednocześnie powstaje niewielki fragment DK47 Rabka-Zdrój - Chabówka (877 m).