POLSKIE DROGI

Aktualności | Rozporządzenie AFIR

Unia Europejska wymusza rozwój infrastruktury ładowania

13.04.2024 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Dziś, 13 kwietnia 2024 roku, wchodzi w życie unijne rozporządzenie AFIR. Założone w nim cele mają przyspieszyć powstanie sieci szybkich ładowarek do pojazdów elektrycznych wzdłuż głównych korytarzy transportowych.

Gęstsza sieć punktów ładowania przy drogach ekspresowych i autostradach

Na koniec lutego 2024 roku zarejestrowano w Polsce 104 270 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (dane: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych). Nieco ponad połowa z nich to pełne elektryki. Do tego trzeba doliczyć ponad sześć tysięcy pojazdów dostawczych i ciężarowych oraz 1195 autobusów.

Źródłem ich ładowania są zarówno prywatne, jak i publiczne stacje. Tych drugich jest 3431, ale zaledwie 27 proc. z nich to punkty DC, czyli o mocy większej niż 22 kW. A ta im wyższa, tym krótszy czas ładowania, dlatego też pełnią kluczową rolę w upowszechnieniu elektromobilności. Ich sieć poza obszarem zabudowanym daleka jest od ideału, o czym przekonujemy się w trakcie naszych testów samochodów elektrycznych.

Unia Europejska przyspiesza budowę sieci szybkich ładowarek

Poprawę tego stanu rzeczy ma przyspieszyć właśnie rozporządzenie AFIR, które wchodzi w życie na terenie całej Unii Europejskiej. W Polsce o skali wyzwań najlepiej świadczy porównanie obecnej mocy 230 094 kW do postawionych wymagań na 2025 roku, czyli 342 372 kW. Do końca dekady moc ma wynieść co najmniej 1 515 386 kW, a do roku 2035 (obowiązywać będzie zakaz sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikiem spalinowym) aż 3 581 914 kW.

Rozporządzenie AFIR zakłada umiejscowienie stref szybkiego ładowania (także pojazdów ciężarowych) wzdłuż europejskich korytarzy dróg (TEN-T). Maksymalna odległość pomiędzy nimi może wynieść 60 kilometrów. Kolejny wymóg to możliwość bezpośredniej płatności za pobraną energię. Dziś najczęściej wymaga ona założenia aplikacji i rejestracji, a tych może być kilka w zależności od operatora/właściciela ładowarki.

AFIR nakłada na wszystkie państwa członkowskie bardzo ambitne, bezpośrednio wiążące obowiązki w tym obszarze. Jednym z nich jest konieczność dostosowania łącznej mocy stacji ładowania na każdy zarejestrowany samochód z napędem elektrycznym (1,3 kW w przypadku BEV i 0,8 kW w przypadku PHEV). W przypadku Polski oznacza to konieczność podniesienia mocy infrastruktury o prawie połowę w zaledwie mniej niż dwa lata. Wypełnienie wymogów rozporządzenia wymaga aktywizacji i pełnego zaangażowania wszystkich, najważniejszych interesariuszy oraz dokładnego zaplanowania dalszych kroków. Bez zmian prawnych i niezbędnych inwestycji poczynionych w najbliższych miesiącach nie będziemy w stanie sprostać wymogom AFIR wyznaczonym nie tylko na rok 2025, ale również na 2035

– komentuje Aleksander Rajch, Członek Zarządu PSPA.

15 MOP-ów z ładowarkami, także dla pojazdów ciężarowych

GDDKiA zakończyła 5 kwietnia 2024 roku przetarg na dzierżawę miejsca, budowę i eksploatację szybkich ładowarek na terenie 15 Miejsc Obsługi Podróżnych. Są one zlokalizowane w ciągu autostrad A1, A2 i A4 oraz ekspresówek S3, S7, S8 i S19. Proces ten powiązany jest właśnie z rozporządzeniem AFIR.

Oferty złożyły trzy firmy - Brand Rock, Fastned oraz konsorcjum spółek Moto-Engil. W zaledwie jednym przypadku (MOP Ochędzyn na S8) propozycje pochodziły od wszystkich zainteresowanych. Z kolei w trzech (MOP Zbójecka Góra na S7 oraz para Kamień Zachód i Wschód na S19) wpłynęła oferta tylko jednej z tych firm.

Umowa obowiązywać będzie 20 lat. Na każdym MOP-ie musi powstać infrastruktura ładowania dla samochodów osobowych (o mocy co najmniej 600 kW, w tym dwa złącza po 150 kW) i pojazdów ciężarowych (od 1500 do 3600 kW, w tym 1 lub 2 punkty po 350 kW). Obecnie weryfikowane są pod kątem formalnym i merytorycznym złożone dokumenty.