PRZEPISY

Wzory znaków i sygnałów drogowych w Polsce

Znaki drogowe dla pojazdów wojskowych

20.02.2024 | oprac. redakcja | foto: archiwum

Obecnie na terenie Polski odbywają się ćwiczenia wojsk NATO. Na czas ich trwania ustawiane są specjalne znaki drogowe, do których nie muszą stosować się kierujący pojazdami cywilnymi.

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych

Katalog znaków drogowych obejmuje kilkanaście kategorii tablic. Wśród nich jest grupa „W” przeznaczona wyłącznie dla kierujących pojazdami wojskowymi. Wyróżniają się one żółtym tłem z nietypowymi symbolami.

Z reguły ustawiane są czasowo, w okresie przeprowadzanych ćwiczeń bądź planowanych przejazdów kolumn wojskowych. Pomimo, że nie obowiązują one kierujących pojazdami cywilnymi, warto je mieć na uwadze, bo są ostrzeżeniem przed możliwością pojawienia się utrudnień na drodze.

Na pojazdach wojskowych mogą być włączone błyskowe sygnalizacje świetlne, co nie jest jednoznaczne z ich uprzywilejowaniem na drodze. Żołnierzy-kierowców obowiązują te same przepisy ruchu drogowego. Z kolei każdy kierujący pojazdem cywilnym musi stosować się do poleceń wydawanych przez Żandarmerię Wojskową lub służbę regulacji ruchu.

Ciężkie pojazdy wojskowe najczęściej poruszają się w kolumnie. O ile pozwalają na to znaki i linie na drodze można ją wyprzedzić. Manewr taki trzeba jednak dobrze przemyśleć, bo nie wolno wjeżdżać pomiędzy taki konwój. Ponadto znajdujące się w nim pojazdy mogą być szersze od wyznaczonego pasa ruchu.

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W1

W-1 „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W2

W-2 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W3

W-3 „klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W4

W-4 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W5

W-5 „klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W6

W-6 „szerokość mostu lub środka przeprawowego”

PRZEPISY - znaki drogowe dla pojazdów wojskowych, W7

W-7 „wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu”