POLSKIE DROGI

Bezpieczeństwo | Infrastruktura

Skąd pomysł na progi zwalniające na drogach szybkiego ruchu?

22-11-2022 | tekst: Maciej Kalisz | foto: OSP Popowo

GDDKiA testuje nowe rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo osób wykonujących prace na autostradach i ekspresówkach. Wzorem Niemiec są to poprzecznie zamontowane listwy przed pasem wyłączonym z ruchu lub awaryjnym.

Polskie drogi - GDDKiA przetestuje progi zwalniające na tymczasowo wyłączonych z ruchu pasach autostrad i ekspresówek

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat doszło do 179 zdarzeń z udziałem służb drogowych, które wykonywały prace na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA. W ich następstwie 63 osoby zostały ranne, a 14 poniosło śmierć.

Najczęściej było to najechania na tył (150) i bok (21) pojazdu ekipy wykonującej prace. W trzech przypadkach były to potrącenia osób. Aż do 146 z wszystkich tych zdarzeń doszło na prostych odcinkach dróg.

Co znamienne 3/4 ogółu miało miejsce za dnia przy dobrych warunkach atmosferycznych. Dla porównania 37 w nocy (17 na oświetlonych i 20 na nieoświetlonych odcinkach drogi).

Z reguły do zdarzeń dochodziło podczas malowania oznakowania poziomego, wymiany/naprawy barier, koszenia trawników czy napraw oświetlenia. Według statystyk najczęstszą przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierowców.

W ramach poprawy bezpieczeństwa GDDKiA opracowała nowe schematy oznakowania dla różnych kategorii prac, głównie za pomocą tablic, elementów sygnalizacyjnych i pojazdów zabezpieczających.

Na początku 2021 roku sięgnięto też po system nadzoru ruchu w postaci odcinkowego pomiaru prędkości. Tymczasowo postawiono go na budowanych odcinkach autostrady A1, na których jednocześnie odbywał się ruch kołowy. Efekt? Już pierwszego dnia działania zarejestrowały one 37 tys, naruszeń!

Innym pomysłem, nad którym się zastanawiano było tymczasowe malowanie pasów poprzecznych specjalną, grubowarstwową farbą. Alternatywą dla tego rozwiązania jest instalacja progów zwalniających, co jest stosowane między innymi na niemieckich drogach.

O wdrożeniu właśnie takiego programu pilotażowego poinformowała GDDKiA. Będą to specjalne listwy ułożone przed pasem tymczasowo wyłączonym z ruchu lub awaryjnym. Jak czytamy w komunikacie prasowym - „Najechanie kołem pojazdu ma obudzić kierowcę, by zdążył zmienić pas ruchu”.