PRZEPISY

Projekty zmian | Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami i innych ustaw

Znacznie wyższe kary dla sprawców wykroczeń i zdarzeń drogowych

28-07-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Lipcowe wydarzenia na polskich drogach przyspieszyły decyzję o zaostrzeniu kar i mandatów. Wiele wskazuje na to, że zaczną już obowiązywać pod koniec tego roku!

Przepisy - Wyższe kary dla sprawców wykroczeń i zdarzeń drogowych

Chociaż z roku na rok poprawia się sytuacja na polskich drogach, to wciąż należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Według ostatnich statystyk zginęło na nich 65 osób w przeliczeniu na milion mieszkańców. Tymczasem średnia dla UE to 42, a tragiczniejszy wskaźnik od naszego kraju ma tylko Bułgaria (67), Łotwa (74) i Rumunia (85).

W poprawie tej sytuacji mają pomóc wprowadzane zmiany w przepisach. To między innymi czasowe zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie o 50 km/h obowiązującego limitu prędkości na obszarze zabudowanym czy (jakby na to nie patrzeć) dyscyplinowanie kierowców poprzez nadanie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.


Ostatnie wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, głównie przez ich medialny wydźwięk, przyspieszyły prace rządu nad kolejnymi zmianami. Ich zarys przedstawiono zaledwie dwa tygodnie temu, a projekt został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.

Dzięki temu poznaliśmy więcej szczegółów proponowanych kar, których wysokość może wynieść nawet 30 tys. złotych:

 • do 5 tys. złotych wzrośnie maksymalna kwota w postępowaniu mandatowym (zostanie pomniejszona o 10 proc. za płatność "na miejscu");

 • do 6 tys. złotych wzrośnie maksymalna kwota w postępowaniu mandatowym przy zbiegu wykroczeń (zostanie pomniejszona o 10 proc. za płatność "na miejscu");

 • co najmniej 1,5 tys. złotych wyniesie grzywna za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu);

 • co najmniej 3 tys. złotych wyniesie grzywna za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego dla sprawcy, który powtórzy to wykroczenie w ciągu dwóch lat (sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów);

 • co najmniej 1,5 tys. złotych wyniesie grzywna za uszkodzenie mienia lub naruszenie ciała poszkodowanego (w tym rozstroju zdrowia) przy konieczności leczenia powyżej 7 dni;

 • co najmniej 2,5 tys. złotych wyniesie grzywna za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (możliwa też kara aresztu);

 • co najmniej 1 tys. złotych wyniesie grzywna za prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (możliwa też kara aresztu);

 • co najmniej 1,5 tys. złotych wyniesie grzywna za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h (bez względu na obszar zabudowany lub niezabudowany);

 • co najmniej 3 tys. złotych wyniesie grzywna za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h (bez względu na obszar zabudowany lub niezabudowany), dla sprawcy, który powtórzy to wykroczenie w ciągu dwóch lat;

 • 2 tys. złotych wyniesie grzywna za objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub pół zapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy;

 • co najmniej 1 tys. złotych wyniesie grzywna za prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia (możliwa też kara aresztu lub ograniczenia wolności);

 • co najmniej 2 tys. złotych w wyniesie grzywna za prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia dla osoby, która powtórzy to wykroczenie w ciągu dwóch lat (możliwa też kara aresztu lub ograniczenia wolności).

W przedłożonym projekcie znalazł się jeszcze zapis, że "zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń".

Pieniądze z mandatów mają trafić do Krajowego Funduszu Drogowego.

Będą też inne, niefinansowe kary:

 • zwiększenie do 15 "jednorazowej" liczby punktów;

 • wydłużenie do 2 lat od daty uiszczenia grzywny "ważności" nałożonych punktów karnych;

 • zatrzymanie na okres 3 miesięcy uprawnień do kierowania za fałszowanie wskazań tachografu;

 • nadanie urzędom skarbowym prawa poboru kwoty nieopłaconego mandatu z ewentualnego zwrotu podatku.

Ponadto towarzystwa ubezpieczeń komunikacyjnych otrzymają dostęp do bazy CEPiK z danymi o wykroczeniach kierowcy i otrzymanych punktach karnych. Na tej podstawie będą mogły ocenić ryzyko, a tym samym wysokość stawki OC. Przewiduje się także powiązanie postępowania karnego i cywilnego dla poszkodowanych lub rodziny ofiar wypadków drogowych.

Rząd planuje wprowadzenie tych zmian od 1 grudnia 2021 roku.