PRZEPISY

Projekty zmian | Ustawa Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami i innych ustaw

Czy tak od grudnia zmieni się taryfikator punktów karnych?

16-08-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Przed nami kolejne zmiany w szeroko rozumianych przepisach drogowych. Wśród załączników znalazł się nowy taryfikator punktów karnych.

Przepisy - Nowelizacja przepisów drogowych przewiduje także zmiany w taryfikatorze punktów karnych

W lipcu rząd przedstawił projekt zaostrzenia przepisów, w tym ustaw Prawo o ruchu drogowym i O kierujących pojazdami mechanicznymi. Wśród zmian między innymi wzrost maksymalnej kary pieniężnej do 30 tysięcy złotych oraz wydłużenie "ważności" nałożonych punktów karnych - mają to być 2 lata liczone od momentu zapłacenia mandatu.

Projekty te trafiły właśnie do pierwszego czytania w Sejmie. Posłowie jednak nie zajęli się nimi. Obecne, 36. posiedzenie, podzielone jest przerwą wakacyjną. Powrót do prac ma nastąpić 15 września, z kolei rząd zakłada wejście w życie większości znowelizowanych przepisów od 1 grudnia 2021.

Wśród złożonych załączników do tych projektów jest uaktualniony taryfikator punktów karnych. Pojawiają się w nim nowe wykroczenia, jak też wzrost maksymalnej liczby do 15.

15 punktów

 • naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art. …;

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym;

 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd;

 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h;

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów

 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

 • naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej;

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h;

 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 10 i więcej osób.

9 punktów

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 9 osób.8 punktów

 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania;

 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - rowerzystom;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;

 • naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;

 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania";

 • naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie;

 • zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 8 osób.

7 punktów

 • nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 7 osób.

6 punktów

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni;

 • naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała;

 • spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu;

 • naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych;

 • jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych;

 • naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku;

 • niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop";

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h;

 • wyprzedzanie z niewłaściwej strony;

 • zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym;

 • wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym;

 • przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 6 osób.5 punktów

 • niestosowanie się do znaków B-2 "zakaz wjazdu";

 • niestosowanie się do znaków B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach";

 • niestosowanie się do znaków B-21 "zakaz skręcania w lewo" lub B-22 "zakaz skręcania w prawo";

 • niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 "nakaz jazdy ... ";

 • niestosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19 - kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania;

 • niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c "strzałka kierunkowa";

 • niestosowanie się do znaków P-4 "linia podwójna ciągła";

 • niestosowanie się do znaków D-18 "parking" lub D- l 8b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking- miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29;

 • niestosowanie się do znaków P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze;

 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu;

 • nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu;

 • naruszenie zakazu zawracania;

 • naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

 • ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu;

 • kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 5 osób.

4 punkty

 • niestosowanie się do znaków B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka";

 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu;

 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby;

 • przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 4 osoby.

3 punkty

 • niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 "zakaz wjazdu ... ";

 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h;

 • pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia;

 • korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami;

 • nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;

 • wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w po jeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia;

 • zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 3 osoby;

 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli liczba osób przekracza 5;

 • naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty

 • niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 "zakaz wjazdu ... ";

 • niestosowanie się do znaków B-35 "zakaz postoju", B-36 "zakaz zatrzymywania się", B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" lub B-39 "strefa ograniczonego postoju";

 • utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru;

 • jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym;

 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza;

 • niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu;

 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich;

 • naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych;

 • naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie;

 • omijanie pojazdu z niewłaściwej strony;

 • naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju;

 • naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej";

 • naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem;

 • naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku;

 • ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym;

 • naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

 • wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej;

 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym;

 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 2 osoby;

 • naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie;

 • naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

1 punkt

 • niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych;

 • kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu;

 • ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic;

 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem;

 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem;

 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi - 1 osobę.