BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Foteliki samochodowe | Niebezpieczne produkty

IH wstrzymuje sprzedaż niektórych fotelików dla dzieci

02-07-2021 | opr: Maciej Kalisz, źródło: UOKiK | foto: BabySafe

Inspekcja Handlowa sprawdziła 39 modeli fotelików samochodowych dla dzieci. Nie chodziło jednak o testy bezpieczeństwa, a o kwestie formalne.

Bezpieczeństwo dzieci - wyniki kontroli fotelików samochodowych dla dzieci przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w 2021

Kontrolę przeprowadzono w okresie marzec - maj 2021 w 12 firmach na terenie całego kraju. Wśród nich byli producenci, importerzy i dystrybutorzy. Celem było - jak czytamy w komunikacie prasowym - "sprawdzenie czy przedmioty wyposażenia lub części przeznaczone dla konsumentów (w tym urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych - foteliki samochodowe, podstawki na siedzenia) posiadają potwierdzenie spełniania wymagań technicznych poprzez wydanie świadectwa homologacji. Efekt?

W trzech firmach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sześciu modeli fotelików:

 • BabySafe Beagle (prod. Chiny) - wycofanie z obrotu - brak informacji "Uwaga - nie używaj urządzeń zwróconych przodem do kierunku jazdy, jeśli waga nie przekracza…" (treść wymagana w przypadku urządzeń, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy), brak dodatkowych informacji na etykiecie zawierającej znak homologacji dotyczących fotelika "uniwersalne", półuniwersalne oraz brak informacji dotyczących systemu zaczepu;

 • BabySafe Husky - (prod. Chiny) - wstrzymanie od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych - brak w instrukcji stosownych informacji wymaganych przepisami prawa;

 • BabySafe Labrador (prod. Chiny) - wstrzymanie od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych - brak informacji "Uwaga - nie używaj urządzeń zwróconych przodem do kierunku jazdy, jeśli waga nie przekracza…" (treść wymagana w przypadku urządzeń, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy);

 • BabySafe Saluki (prod. Chiny) - wstrzymanie od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych - brak w instrukcji stosownych informacji wymaganych przepisami prawa;

 • Rotario Easy GO (prod. Chiny) - wstrzymanie od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych - brak oznaczenia roku produkcji, brak informacji "Uwaga - nie używaj urządzeń zwróconych przodem do kierunku jazdy, jeśli waga nie przekracza…" (treść wymagana w przypadku urządzeń, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy), brak w instrukcji stosownych informacji wymaganych przepisami prawa;

 • Coletto Vento (prod. Chiny) - wstrzymanie od obrotu do czasu dokonania czynności naprawczych - brak informacji "Uwaga - nie używaj urządzeń zwróconych przodem do kierunku jazdy, jeśli waga nie przekracza…" (treść wymagana w przypadku urządzeń, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy).

Ponadto Inspekcja Handlowa skierowała trzy wystąpienie kontrolne z żądaniem:

 • Axkid Move (prod. Szwecja) - udostępnienia świadectwa homologacji;

 • Britax Romer - nie podano modelu fotelika (prod. Niemcy) - udostępnienia świadectwa homologacji;

 • Kinderkraft XPand (prod. Polska) - skorygowania błędu w numerze homologacji na 04444205 (zamiast 044205) - producent na czas poprawy tego oznaczenia w dokumentacji wycofuje fotelik z obrotu.

Dla sześciu modeli fotelików nie zakończono jeszcze kontroli:

 • Beline SP Mickey;

 • Caretero Mokki;

 • Concord Air Safe;

 • Concord Balance;

 • Jane Drive;

 • Klippan Kiss 2 Plus.

Jednocześnie IH radzi (wszystkie informacje muszą być podane w języku polskim):

 • przed użyciem urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach samochodowych - (fotelików, podstawek na siedzenia) zawsze zapoznaj się z oznaczeniami na wyrobie oraz załączoną instrukcją;

 • sprawdź przed zakupem, czy wyroby posiadają odporne na zużycie tabliczki lub oznakowanie znakiem homologacji, który składa się z okręgu otaczającego literę "E", po którym następuje numer wskazujący kraj, który udzielił homologacji oraz numeru homologacji. Na tabliczce powinny znajdować się symbole dodatkowe:

 • - słowo(-a): "uniwersalne", "zastrzeżone", "półuniwersalne" lub "tylko dla niektórych pojazdów" w zależności od kategorii urządzenia przytrzymującego,

  - zakres wagowy, dla którego zaprojektowano urządzenie przytrzymujące dla dzieci, tj. 0–10 kg; 0–13 kg; 9–18 kg; 15–25 kg; 22–36 kg; 0–18 kg; 9–25 kg; 15–36 kg; 0–25 kg; 9–36 kg; 0–36 kg;

 • urządzenia przytrzymujące dzieci w pojazdach samochodowych (foteliki, podstawki na siedzenia) powinny być oznaczone nazwą, inicjałami lub znakiem towarowym producenta;

 • zwróć uwagę, czy na jednej z części urządzenia wykonanej z tworzywa sztucznego (szkielet urządzenia, osłona przed uderzeniem, poduszka podwyższająca itp.), z wyjątkiem pasa (pasów) lub szelek bezpieczeństwa, jest uwidoczniony w sposób wyraźny (i trwały) rok produkcji;

 • jeżeli kupujesz urządzenie przytrzymujące, które będzie używane w połączeniu z pasem bezpieczeństwa dla dorosłych, zwróć uwagę, czy posiada ono oznakowanie prawidłowego ułożenia taśmy tapicerskiej za pomocą rysunku umieszczonego na stałe na urządzeniu przytrzymującym;

 • w przypadku urządzeń mocowanych tyłem do kierunku jazdy powinna być umieszczona tabliczka (w języku polskim) na widocznej powierzchni wewnętrznej (w tym skrzydłach bocznych przy głowie dziecka), w przybliżeniu w miejscu, gdzie leży głowa dziecka w urządzeniu przytrzymującym, zawierająca ostrzeżenie: "NIE UMIESZCZAĆ siedzenia dla dziecka zwróconego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu z poduszką powietrzną. Grozi to ŚMIERCIĄ LUB POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA";

 • ponadto urządzenia przytrzymujące dla dzieci, które można zainstalować przodem lub tyłem do kierunku jazdy, powinny posiadać w oznakowaniu następujący tekst:"UWAGA – NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ZWRÓCONYCH PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŚLI WAGA DZIECKA NIE PRZEKRACZA... (Należy odnieść się do instrukcji).