portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | nowe materiały na stronie
powrót do strony głównej

poznaj nasze opinie z testów samochodów
NOWE NA STRONIE:
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra Formentor
TESTY ZDERZENIOWE EURO NCAP | Cupra i Polestar rozbite przez Euro NCAP | Marzec 2021
WYPADKI DROGOWE | Niewiarygodne dane z polskich dróg | Luty 2021

www.jedz-bezpiecznie.pl
#DrogaDoCzystejPrzyrody

portal motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie | strony

TESTY

social media - magazyn motoryzacyjny Jedź Bezpiecznie


Wydanie na weekend


Najczęściej czytane


Akcje przywoławcze do serwisów


Bezpieczeństwo dzieci


Elektromobilność


Polskie drogi


Porady


Porozmawiajmy o bezpieczeństwie


Produkty


Przepisy


Salon samochodowy


Sport


Technika


TESTY | Samochody dostawcze


Testy zderzeniowe Euro NCAP


Ubezpieczenia


Wydarzenia


Z rynku


 
Bezpiecze�stwo dziecka | Honda Jazz III

Dziecko w Hondzie Jazz - wyposa�enie samochodu
06-02-2016 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

W nowej Hondzie Jazz znalaz� si� komplet podstawowych element�w podnosz�cych bezpiecze�stwo i komfort podr�y dzieci. Uwag� zwraca spos�b umieszczenie dodatkowego punktu kotwiczenia fotelik�w Isofix.Wy��cznik poduszki powietrznej pasa�era umieszczono w prawy boku kokpitu. Dost�p do niego mo�liwy jest jedynie przy pe�nym otwarciu drzwi. Do zmiany jej statusu potrzebny jest kluczyk - w wersjach wyposa�enia Trend i Comfort od zap�onu silnika, w testowanej przez nas Elegance trzeba go wyj�� z modu�u zapewniaj�cego bezkluczykowy dost�p. Nad wy��cznikiem poduszki znajduje si� schemat jego dzia�ania.O aktywnej poduszce powietrznej pasa�era informuje nas dioda ON umieszczona na centralnej konsoli po stronie kierowcy. Dioda �wieci si� przez minut� od chwili uruchomienia silnika.O od��czonej poduszce informuje nas dioda OFF, kt�ra �wieci si� przez ca�y czas podczas pracy silnika.Na os�onach przeciws�onecznych pasa�era znajduje si� ostrze�enie przed ustawianiem na jego miejscu fotelika dzieci�cego ty�em do kierunku jazdy przy aktywnej poduszce powietrznej.Ostrze�enie ma form� uniwersalnych piktogram�w trwale umieszczonych po obu stronach os�on przeciws�onecznych.Dodatkowy punkt kotwiczenia fotelik�w dzieci�cych typu Isofix (tzw. top-tether) umieszczony jest w podsufitce tu� przy otworze klapy baga�nika. Z jednej strony u�atwia to jego kotwiczenie, z drugiej zmniejsza kierowcy pole widzenia w lusterku wstecznym.Pary mocowa� Isofix znajduj� si� na skrajnych miejscach kanapy. Schowano je g��boko w kieszeniach, kt�re stanowi� form� prowadnic przy monta�u szyn fotelika. Na ikonkach punkt�w Isofix widnieje symbol standardu i-Size.W ka�dej wersji wyposa�enia Hondy Jazz boczne szyby maj� elektryczn� regulacj�, ale tylko te z przodu wyposa�ono w funkcj� auto. Z ty�u podczas otwierania i zamykania trzeba trzyma� wci�ni�ty klawisz. W drzwiach kierowcy znajduje si� panel z przyciskami, w tym blokady sterowania szybami przez pasa�er�w.W ramie tylnych drzwi znajduje si� manualna blokada otwierania ich od �rodka. Do jej aktywacji wystarczy przesun�� prze��cznik zgodnie z widniej�cym schematem.Przyciemniane szyby z ty�u montowane s� jedynie w topowej wersji wyposa�enia Elegance, w pozosta�ych nie ma takiej opcji. W ka�dej u�yto materia�owej tapicerki, kt�r� pokryto r�wnie��plecy foteli. Pomimo tego �atwo usun�� z nich zabrudzenia pozostawione przez buty dzieci.W konsoli g��wnej testowanej wersji Elegance znajduj� si� dwa gniazda - tradycyjnej zapalniczki 12V oraz port USB - kt�re umo�liwiaj� pod��czenie urz�dze� multimedialnych dzieciom siedz�cym z ty�u. Kierowca ma do dyspozycji kolejne gniazdo 12V, port USB oraz z��cze HDMI. D�wi�k zapewnia 6 firmowych g�o�nik�w. W ofercie akcesori�w dost�pny jest m.in. uchwyt na tablet montowany na prowadnicach zag��wka fotela.W baga�niku znajduj� si� 4 uchwyty do mocowania siatki lub linek zabezpieczaj�cych przewo�one przedmioty. W gamie firmowych akcesori�w oferowana jest m.in. wodoodporna wk�adka z przegr�dkami ustawionymi na antypo�lizgowej macie oraz praktyczny schowek do umieszczenia tu� pod p�k� baga�nika.

czytaj tak�e:
Pierwsze wra�enia | Auto do miasta nie musi by�maluchem
Bezpiecze�stwo dziecka | Foteliki i w�zki
Plusy i minusy | Przede wszystkim do miasta
 

copyright 2002-2021 | polityka prywatności | wydawca: Kalisz Media | kontakt | do góry