BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Bezpieczeństwo | Autobusy z dziećmi

ITD zatrzymało 145 dowodów rejestracyjnych autobusów, którymi miały podróżować dzieci

29-10-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GITD

Niedawno podaliśmy kilka przykładów, jak zawodowi kierowcy autobusów narażają życie powierzonych im dzieci. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała teraz wyniki dotychczasowych kontroli w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły".

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - wyniki kontroli autobusów w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły, 1 września - 15 października 2021

ITD od wielu lat prowadzi akcję "Bezpieczna droga do szkoły". Wydawałoby się, że kontrola stanu technicznego autobusu nie powinna być dla przewoźników zaskoczeniem. A jednak, już 1 września na sześć sprawdzonych pojazdów w województwie podlaskim, zatrzymano trzy dowody rejestracyjne. Statystycznie można powiedzieć, że połowa z nich nie kwalifikowała się do wyjazdu na drogę!

Jak wyglądała sytuacja w kolejnych dniach? W okresie od 1 września do 15 października skontrolowano 1698 autobusów szkolnych. W efekcie zatrzymano 145 dowodów rejestracyjnych, co daje 8,5 proc. ogółu.

Najwięcej oględzin tych pojazdów przeprowadzono w województwie kujawsko-pomorskim (232). I można powiedzieć, że negatywne wyniki były wprost proporcjonalne do tej liczby (33, tj. 14 proc.). Ale w drugim pod względem częstotliwości kontroli województwie wielkopolskim na 205 autobusów zatrzymano 12 dowodów rejestracyjnych, co stanowi "zaledwie" 6 proc. ogółu.

Wysoki odsetek, po 13 proc., niesprawnych pojazdów szkolnych wykryto także w województwach: małopolskim (10 na 78), świętokrzyskim (7 na 55) i zachodniopomorskim (6 na 45).

Pozytywów można doszukać się w województwie mazowieckim (9 na 200, tj. 4,5 proc.), lubuskim (2 na 53, tj. 4 proc.) i podkarpackim (3 na 105, tj. 3 proc.).

Na podstawie tych danych za najbezpieczniejsze województwo należy uznać opolskie. Na 32 kontrole techniczne autobusów szkolnych nie było powodu do zatrzymania dowodu rejestracyjnego!

Najczęstszymi przyczynami były usterki układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych, nieprawidłowy stan ogumienia czy brak ważnych badań technicznych. To szokuje, bowiem wszystkie wymienione kierowca może, a raczej powinien przed wyjazdem zweryfikować we własnym zakresie. W trakcie tych oględzin głównym "specjalistycznym" narzędziem inspektorów jest… latarka.

Wracając do wyników kontroli 1698 autobusów szkolnych - w 41 przypadkach zakazano dalszej jazdy (2,4 proc.), wystawiono też 109 mandatów karnych (6,4 proc.). Na pocieszenie - żaden z kierowców nie był pod wpływem alkoholu.

Jak wyliczyli przedstawiciele ITD już na tym etapie akcji "Bezpieczna droga do szkoły" wyniki są gorsze niż przed rokiem. Co prawda o 12 procent wzrosła liczba kontroli, ale to dowodzi tylko jak wielu kierowców wciąż ignoruje stan techniczny pojazdów. Dodajmy, zawodowych kierowców autobusów szkolnych przewożących dzieci.

O przeprowadzenie takiej kontroli mogą też wystąpić rodzice, opiekunowie bądź dyrekcja placówki oświatowej. Zgłoszenia - telefoniczne lub mailowe - przyjmują Wojewódzkiej Inspektoraty Transportu Drogowego.