POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - część 1

20-05-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto i rys. GDDKiA

W połowie lutego Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło plan budowy stu obwodnic. Po trzech miesiącach sprawdzamy na ile wybuch epidemii koronawirusa wpłynął na rozpoczęcie prac.

Polskie drogi - Plan budowy 100 obwodnic

Plan jest ambitny. Rząd złożył deklarację budowy stu obwodnic do 2030 roku. Co ważne, obejmą one mniejsze miejscowości położone przy drogach krajowych o wysokim natężeniu ruchu. Wyprowadzenie z nich tranzytu przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Po ogłoszeniu listy obwodnic, 14 lutego ministerstwo rozpoczęto prowadzenie konsultacji społecznych. Pierwotnie miały zakończyć się 20 marca, jednak z powodu rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa termin przedłużono do 10 kwietnia. Jednocześnie dodano możliwość przesyłania swoich drogą mailową.

Polskie drogi - Plan budowy 100 obwodnic - Wąchock

Pomimo to już 12 marca Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber podpisał Program Inwestycyjny dla obwodnicy Wąchocka (w ciągu DK nr 42). W praktyce oznacza to rozpoczęcie procedury przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu planowane jest na ten rok, zaś budowa blisko 12 kilometrowego odcinka na lata 2022-25.

Takie przyspieszenie było możliwie dzięki poczynionym już krokom. Między innymi w 2011 roku uzyskano Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w 2018 roku wypłacono ostatnie odszkodowania, w dwa lata wcześniej oczyszczono teren.

Polskie drogi - Plan budowy 100 obwodnic - Dzwola i Gorajec

Kolejne decyzje zapadły 2 kwietnia. Dotyczyły dwóch, z siedmiu planowych, obwodnic w województwie lubelskim. To obejścia miejscowości Dzwola i Gorajec. Obie w ciągu DK74, która połączy budowaną obecnie S19 z planowanym przedłużeniem S17 od Lublina do przejścia granicznego w Hrebennem.

Dla Dzwoli jeszcze w tym roku powinna zostać wydana decyzja środowiskowa. W przyszłym ogłoszony przetarg i zawarta umowa na budowę, która powinna zakończyć się w 2023 roku. Długość tej obwodnicy to 2,7 kilometra.

W przypadku Gorajca uzyskano już decyzję środowiskową, ale ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy planowane jest na 2021 roku. Inwestycja rozpocznie się dopiero w 2023 roku i powinna zakończyć 2 lata później. Do wybudowania 6,7 kilometrów drogi i most na rzece Gorajka.

Polskie drogi - Plan budowy 100 obwodnic - Wschowa, Dobiegniew i Przytoczna

Dzień później Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla trzech, z sześciu planowanych, obwodnic w województwie lubuskim.

Obwodnica Wschowy (4,5 km) będzie istnieć w ciągu drogi krajowej nr 12, która łączy ekspresówki nr 3 i 5. Obejście miejscowości Dobiegniew będzie liczyć 2,5 km i będzie części DK22 na odcinku Wałcz - Gorzów Wielkopolski. Natomiast obwodnica Przytocznej (3,5 km) to fragment DK24 pomiędzy S3 i Poznaniem.

Przetarg zakończył się 12 maja, w sumie wpłynęło 18 ofert. Głównym kryterium wyboru jest cena (60 proc.). Kwoty zaproponowane przez poszczególnych zwycięzców mieszczą się w budżecie GDDKiA.

Po analizach dokumentacji zostaną podpisane umowy, co ma nastąpić w IV kwartale tego roku. Zadaniem każdej z firm będzie opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym i przygotowanie materiałów do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zgodnie z rządowym planem budowy 100 obwodnic przetarg na wykonawców zostanie ogłoszony dopiero w III kwartale 2025 roku.

Polskie drogi - Plan budowy 100 obwodnic - Gryfino, Kołbaskowo, Stargard i Szczecinek

W województwie zachodniopomorskim zaplanowano dziewięć obwodnic. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło w połowie kwietnia program budowy czterech z nich.

Zyskają je miejscowości Gryfino (DK31, dł. 5,6 km), Kołbaskowo (DK13, dł. 6 km), Stargardu (DK20, dł. 4,4 km) i Szczecinka (DK20, dł. 4,3 km).

Dla pierwszej wydano już decyzję środowiskową, na ukończeniu jest projekt. Przetarg planowany jest na II połowę bieżącego roku, podpisanie umowy rok później, zaś ukończenie budowy w 2025 roku.

Podobny zakres prac wykonano już dla obwodnicy Kołbaskowa. Tu jednak z przetargiem trzeba poczekać do 2023 roku. O ile w IV kwartale zostanie podpisana umowa, wykonawca będzie miał czas do 2026 roku na wywiązanie się z niej.

Taki sam postęp poczyniono już w Stargardzie, przy czym czas realizacji to 2028 roku. W podobnym stopniu jak w Gryfinie, zaawansowane są prace w Szczecinku. Tutaj także przetarg na wykonawcę zostanie ogłoszony w tym roku, a podpisanie umowy powinno nastąpić w 2021 roku. Obwodnica powinna być gotowa w 2025 roku.