POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - część 7

20-07-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Program budowy 100 obwodnic nabiera rozpędu. Dla części inwestycji wyłaniani są już projektanci, ale w przetargu na jedną z nich nie było chętnych.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - obwodnica Legnicy

Obwodnica Legnicy (woj. dolnośląskie), z uwagi na przebieg, będzie wspólnym przedsięwzięciem GDDKiA i samorządu lokalnego. I to władze miasta nadzorują ogłoszony właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej, materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Termin składania ofert wyznaczono na 29 lipca, zaś wywiązanie się zwycięzcy z umowy na 2024. Budowa prowadzona będzie w latach 2026-28.

Obwodnica Legnicy powstanie w ciągu drogi krajowej nr 94 i będzie stanowić łącznik autostrady A4 z ekspresówką S3. Część z niej, o długości blisko 8,5 kilometra, już istnieje. To dwa fragmenty, które potrzebują środkowego odcinka. Prawie 2,8 km sfinansuje GDDKiA, zaś ponad kilometr miasto.

Ale też rozważana jest alternatywa dłuższej o 4 kilometry końcówki. Pozwoli ona całkowicie wyprowadzić ruch z miasta. Ostateczny przebieg zostanie wybrany na podstawie wykonanego w ramach tego przetargu studium.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - obwodnica Łącka, Skaryszewa i Zwolenia

W województwie mazowieckim otworzono już oferty na zaprojektowanie trzech z dziewięciu zaplanowanych obwodnic. Dla Łącka (DK60) wypłynęło pięć ofert. Najtańszą, na kwotę 1 237 tys. złotych złożyła firma Value Engineering. Kosztorys GDDKiA wynosił 1 184 tys. złotych.

Także pięciu chętnych zgłosiło się do zaprojektowania obwodnicy Skaryszewa (DK9). Najniższą ofertę również złożyła firma Value Engineering. To kwota 1 942 tys. zł wobec budżetu 2 247 tys. zł.

Na projekt obwodnicy Zwolenia (DK79) także wpłynęło pięć ofert. Najniższą, na 2 391 tys. zł, złożyła firma Multiconsult Polska. Kosztorys GDDKiA był o ponad milion złotych większy.

Przy braku odwołań umowy z projektantami powinny zostać podpisane jeszcze w tym roku. Dokumentacja powinna być gotowa za trzy lata.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - obwodnica Kroczyc i Pradeł

Z kolei w województwie śląskim minął termin składnia ofert na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic Kroczyc i Pradeł. Obie zlokalizowane będą w ciągu drogi krajowej nr 78.

W przetargu na obejście Kroczyc wpłynęło 13 ofert. Najtańsza z nich, firmy Gramar, opiewa na kwotę blisko 2 mln złotych. Założony budżet przez GDDKiA wynosił aż 9,8 mln złotych.

W przypadku Pradeł było 11 ofert. Najniższą kwotę, 1,1 mln zł, złożyła firma Mosty Katowice. To dwa raz mniej od przeznaczonego na ten cel budżetu.

Od podpisania obu umów niemal 2 lata zajmie etap projektowania i pozyskiwania niezbędnych zezwoleń.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - obwodnica Olszyna/Dywit

Na tym tle falstart zalicza obwodnica Olsztyna/Dywit (woj. warmińsko-mazurskie). W ogłoszonym przetargu wykonanie dokumentacji projektowanym nie złożono ofert. Z tego powodu postępowanie unieważniono, a po analizie przyczyn zostanie ogłoszony ponownie.

Ogłoszony w lutym 2020 roku rządowy program przewiduje budowę 100 obwodnic w ciągu dróg krajowych. Wybór miejscowości zapadł na podstawie analizy obecnego natężenia ruchu tranzytowego. Inwestycje te zostaną zrealizowane do 2030 roku.