POLSKIE DROGI

Inwestycje | Obwodnice

Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - część 9

19-08-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: GDDKiA

Ogłoszony w lutym 2020 roku rządowy program zakłada powstanie 100 obwodnic. Na ich budowę drogowcy mają dziesięć lat, coraz więcej z nich jest już na etapie przetargów.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo dolnośląskie

W przetargu na opracowanie dokumentacji obwodnicy Legnicy (woj. dolnośląskie) oferty złożyło sześć firm. Najtańsza opiewa na kwotę 1 451 tys. złotych, czyli o milion złotych poniżej budżetu zaplanowanego przez GDDKiA i władz miasta. (z uwagi na planowany przebieg drogi jest to wspólna inwestycja).

Zadaniem zwycięzcy będzie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ), materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). Według przyjęto harmonogramu dokumentacja powinna być gotowa w 2024 roku, zaś realizacja w formule "Projektuj i buduj" przeprowadzona w latach 2026-28.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim zakończono dwa przetargi. W przypadku obwodnicy Lipska jest to już etap projektu i budowy blisko 6,5 kilometrów w ciągu DK 79. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm Trakt i Mostostal Kielce. Kwota 87 298 tys. złotych jest prawie o połowę niższa od założonego budżetu GDDKiA.

Przy braku odwołań umowa ze zwycięzcą zostanie podpisana na początku przyszłego roku. Oddanie obwodnicy do użytku planowane jest w 2024 roku.

Natomiast dokładny przebieg obejścia Sokołowa Podlaskiego zostanie wybrany po opracowaniu STEŚ i złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Do przygotowania tej dokumentacji zgłosiło się dziewięć firm. Najniższą kwotę, 3 812 tys. złotych złożyła Lafrentz Polska - budżet GDDKiA wynosił 6 265 tys. zł.

Wstępnie założono, że droga będzie miała 17 kilometrów i musi krzyżować się z DK62 i DK63.

Tutaj także, przy braku odwołań, podpisanie umowy planowane jest na początek przyszłego roku. Przy tym założeniu termin realizacji kontraktu przewidziano na połowę 2023 roku.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo śląskie

Obwodnica Szczekocin (woj. śląskie) będzie miała ponad 13 kilometrów i obejmie także miejscowości Grabiec, Bonowice oraz Goleniowy. W tym przypadku przetarg dotyczył już wykonania projektu oraz nadzoru nad procesem wyłonienia wykonawcy i przebiegu prac budowlanych. Wszystko to ma zająć 110 miesięcy, a więc obwodnica powinna być gotowa w 2030 roku.

Najniższą cenę - 3 472 tys. złotych - zaproponowała firma Mosty Katowice (budżet GDDKiA wynosił 7 546 tys. zł).

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo świętokrzyskie

Zakończony właśnie przetarg dla obwodnicy Chmielnika (woj. świętokrzyskie) dotyczył przygotowania STEŚ i materiałów do złożenia decyzji środowiskowej. Na tej podstawie zostanie ustalony dokładny przebieg nowego odcinka łączącego DK73 i DK78.

Zwycięzca przetargu będzie miał na to trzy lata. Najtańsza oferta - GDDKiA nie podała ani zwycięzcy, ani założonego budżetu - było poniżej 2 milionów złotych.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo zachodniopomorskie

W województwie zachodniopomorskim także minął termin składania ofert na opracowanie dokumentacji dla dwóch obwodnic. Obie powstaną w ciągu drogi krajowej nr 20.

Budżet dla Stargardu wynosił 2 mln złotych, najniższa oferta 1 499 tys. złotych wpłynęła od firmy Lafrentz Polska. Zwycięzca będzie miał czas na wywiązanie się z umowy do 2023 roku. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule Projektuj i buduj. Obwodnica powinna zostać oddana do użytku w 2028 roku.

W przypadku Złocieńca było budżet GDDKiA wynosił 1 142 tys. złotych i wszystkie złożone propozycje przekraczały tę kwotę. Oznacza to konieczność powtórzenia procedury przetargowej.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo podkarpackie

W Dzienniku Urzędowym UE ukazało się właśnie ogłoszenie o przetargu na wykonanie Studium Korytarzowego, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Kolbuszowej (woj. podkarpackie). W toku tych prac ma powstać optymalny przebieg nowego odcinka DK9 o długości około 8,5 kilometra. Termin składania ofert mija 24 września 2020.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo warmińsko-mazurskie

Pojawiło się także powtórne ogłoszenie o przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Olsztyna i Dywit (woj. warmińsko-mazurskie). W poprzednim nie wpłynęła żadna oferta. W porównaniu do wcześniejszych wymagań uproszczono kilka formalności, wydłużono też o pięć miesięcy czas realizacji umowy. Objęte tym przetargiem prace mają między innymi wskazać przebieg obwodnicy. Pod uwagę brana jest północno-zachodnia lub północno-wschodnia strona Olsztyna. Oferty można składać do 25 września 2020.

Polskie drogi - Przeglądamy stan przygotowań do budowy 100 obwodnic - województwo wielkopolskie

Ostatni w tym zestawieniu przetarg dotyczy badania geotechnicznego podłoża pod przyszłą obwodnicę Grzymiszewa (woj. wielkopolskie). Złożono w nim cztery oferty. Najtańszą, na kwotę 32 tys. złotych, firma Usługi Laboratoryjne i Technologiczne Adrian Płaczek z Poznania. Zwycięzca po podpisaniu umowy będzie miał 60 dni na jej realizację. Po tym etapie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji środowiskowej.