POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Działania na rzecz BRD | 2021

Ograniczenie do 30 km/h może uratować życie

17-05-2021 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

17 maja rozpoczął się Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tematem szóstej edycji jest zachęta do tworzenia stref 30 km/h na obszarze zabudowanym.

POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE - 6. Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Street for Love, #Love30

Od 2007 roku ONZ organizuje Global Road Safety Week. Nie jest to impreza cykliczna, kolejne miały miejsce w 2013, 2015, 2017 i 2019. Za każdym też razem promowano inny aspekt brd - młodzi uczestnicy ruchu drogowego, piesi, dzieci, prędkość, czy - swojsko dla nas tłumaczenie - porozmawiajmy o bezpieczeństwie.

W 2021 roku organizatorzy ponownie powracają do prędkości (Street for Live). Skupiając się przy tym na prawach fizyki - zależności prędkości pojazdu z potencjalnymi skutkami dla niechronionego uczestnika ruchu drogowego - pieszy czy kierujący jednośladem. Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka czynników.

Pierwszym jest zmiana pola widzenia kierującego. Im szybciej porusza się pojazd, tym bardziej się zawęża i zacierają się szczegóły. Drugi to droga zatrzymania pojazdu. Wlicza się w nią reakcję kierującego, aktywację układu hamulcowego i samą drogę zatrzymania. W obu przypadkach ważna jest sprawność psychomotoryczna kierującego, panujące warunki atmosferyczne, jakość nawierzchni i stan techniczny pojazdu.

W idealnych warunkach przy prędkości 50 km/h pojazd powinien zatrzymać się po przejechaniu 25 metrów. Przy prędkości 75 km/h w prosty sposób można wyliczyć, że sekunda równa się 21 metrom. Średni czas reakcji to nawet 2 sekundy, a możliwość kierującego w dostrzeżeniu na drodze pieszego szacuje się na 35-40 metrów. Można więc przyjąć, że potrącenie osoby nastąpi przy prędkości 50 km/h!

I to właśnie ten moment ma niebagatelne znaczenie dla skutków wypadku dla niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Szacuje się, że ludzkie ciało jest w stanie "zamortyzować" przeciążenia przy konfrontacji do 30 km/h, przyjęto tutaj prawdopodobieństwo zgonu jednej na dziesięć osób. Przy 50 km/h śmiertelność wzrasta już o połowę!

Według danych WHO każde zwiększenie prędkości o jeden kilometr (od granicznej 30 km/h) podwyższa ryzyko potrącenia pieszego o 3 procent, a skutek śmiertelny o 5 proc. Eksperci od brd posiłkują się także porównaniem do upadku człowieka z wysokości. Przy 50 km/h to około 14 metrów, przy 100 km/h to już 100 metrów.

Stąd też organizatorzy Global Road Safety Week - Street for Live zachęcają zarządców dróg, aby w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i jednośladów wprowadzać strefy 30 km/h. Niemniej przede wszystkim apel o przestrzeganie ograniczeń prędkości powinien trafić do kierowców.