PRZEPISY

Projekty | Ustawa Prawo o ruchu drogowym i Ustawa o kierujących pojazdami

Te zmiany przepisów drogowych mogą obowiązywać w 2021

25-11-2020 | tekst: Maciej Kalisz | foto: archiwum

Powrócono do "zamrożonych" zmian w Ustawie Prawo o ruchu drogowym i Ustawie o kierujących. Do sejmu trafił rządowy projekt w nieco innym - niż pierwotnie zakładano - zakresie.

PRZEPISY | Te zmiany przepisów drogowych mogą obowiązywać w 2021

Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2019 roku podczas pikniku motoryzacyjnego #dobrykierowca na Stadionie Narodowym w Warszawie, Premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt trzech zmian w Ustawie Prawo o ruchu drogowym i Ustawie o kierujących pojazdami. Zaproponowano nadanie pieszemu pierwszeństwa wchodzącemu na przejście, ujednolicenie ograniczenia prędkości na obszarze zabudowanym przez całą dobę oraz rozszerzenie czasowego zatrzymania prawa jazdy także za przekroczenie o 50 km/h limitu prędkości poza obszarem zabudowanym.

Pod koniec stycznia 2020 roku projekt tych zmian trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W ówczesnej wersji zakładano, że część z tej nowelizacji (pierwszeństwo pieszych) wejdzie już w życie od 1 lipca 2020 roku. Plany te pokrzyżował wybuch epidemii koronawirusa, jednak w tle tych wydarzeń kontynuowano ścieżkę legislacyjną.

W efekcie tych działań 25 listopada 2020 roku złożono projekt nowelizacji przepisów do Sejmu. Lektura jego treści zaskakuje, bo częściowo odbiega od proponowanych wcześniej przepisów.

Budzący wiele emocji zapis w artykule 13 został zmodyfikowany. Teraz "Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju". O wprowadzenie tego wyjątku postulowano w licznych uwagach na etapie konsultacji społecznych.

Ale też w artykule 26 czytamy, że "Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu".

Obowiązki - w myśl zasady ograniczonego zaufania - nałożono także drugiej stronie, bo "Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (…)".

Nowością, także zgłaszaną w konsultacjach społecznych, jest zakaz "korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych".

W złożonym do Sejmu projekcie bez poprawek pozostawiono pomysł ujednolicenia prędkości na obszarze zabudowanym. Obecnie w godzinach 23:00 - 5:00 można legalnie pojechać o 10 km/h szybciej niż wskazują znaki. Po zmianie 50 km/h obowiązywać będzie przez całą dobę.

Z projektu zmian wypadła propozycja rozszerzenia kar dla kierujących przekraczających o "plus 50" ograniczenie prędkości na drogach poza obszarem zabudowanym.

Za to pojawił się zapis, że "Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania".

To nowa, chociaż postulowana od dawna, propozycja mająca ukrócić tzw. jazdę na zderzaku. W teorii zasady mają być proste, jedziesz 100 km/h musisz zachować 50 metrowy odstęp, przy 120 km/h to 60 metrów, przy 140 km/h to 70 metrów. W praktyce ocena odległości i tak będzie zależna od zdolności postrzegania kierowcy.

Sejm przyjął do rozpatrzenia powyższy projekt 25 listopada. Zaglądając do kalendarza posiedzeń parlamentu, najbliższe odbędzie się w piątek. W porządku obrad przewidziano czytanie nowelizacji Ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale dotyczy ono postępowania po odholowaniu pojazdu.

W tym roku będą jeszcze dwa posiedzenia Sejmu: 9-10 i 15-17 grudnia. Wątpliwe jednak, aby rządowy projekt trafił pod jego obrady. W 2021 parlament rozpocznie obrady 20 stycznia.